ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про внесення зміни до Програми раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 квітня 2011 року 117-VІ» (зі змінами), в частині фінансування робіт у 2014-2015 роках»

 

1.      Обґрунтування необхідності прийняття рішення

            Підставою для розроблення проекту рішення є необхідність у визначенні фінансування заходів Програми раціонального використання та охорони земель в Харківській області у 2014-2015 роках (надалі – Програма) за рахунок коштів обласного бюджету, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до обласного бюджету та субвенцій з районних бюджетів на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, та доповнення Програми додатком 18.

 

2.      Мета і завдання прийняття розпорядження

Даний проект рішення передбачає, відповідно до діючого законодавства, визначення фінансування заходів Програми у 2014-2015 роках за рахунок коштів обласного бюджету, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до обласного бюджету та субвенцій з районних бюджетів на проведення нормативної грошової оцінки земель  населених пунктів, інвентаризації земель несільськогосподарського призначення (лісові ділянки, запас) за межами населених пунктів, рекультивації земель, хімічної меліорації, забезпечення захисного лісорозведення у 2014 році на загальну суму 29231,759 тис. грн., та у 2015 році 33200,00 грн., в тому числі надати субвенцію районним бюджетам з обласного бюджету у 2014 році на загальну суму 4354,759 тис. грн., та у 2015 році 3500,00 тис. грн..

 

  3. Загальна характеристика та основні положення проекту розпорядження

Даний проект рішення готується відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

            На даний час правове регулювання піднятих у проекті рішення питань здійснюється статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

           

          5.   Фінансово-економічне обґрунтування

  Не потребує.

           

  6. Прогноз  соціально - економічних  та інших наслідків прийняття розпорядження

            Прийняття даного рішення  дасть можливість профінансувати заходи Програми у 2014-2015 роках за рахунок коштів обласного бюджету, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до обласного бюджету та субвенцій з районних бюджетів.

 

 Начальник

 Головного управління                                                             Ю.П. Перекупський

 “_____”______________2014 року

Вотченко, 760-79-14