ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова обласної ради

                                                                                      оригінал підписано С. Чернов

29 грудня 2017 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання корупційним правопорушенням у Харківській обласній раді на 2018 рік


з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін   виконання

Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного добору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, об’єктивну атестацію та щорічну оцінку виконання  посадовими особами виконавчого апарату обласної ради покладених на них обов’язків та завдань

Конкурсна комісія виконавчого апарату обласної ради, відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради (1-3 категорія посад) відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати подання новоприйнятими посадовими особами місцевого самоврядування відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчому апараті обласної ради та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб виконавчого апарату обласної ради

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

У межах повноважень вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків, сприяти їх усуненню

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, начальники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Попереджувати посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану із виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження та необхідність подання декларацій

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Надавати  депутатам та посадовим особам виконавчого апарату обласної ради методичну та консультативну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Надавати депутатам та посадовим особам виконавчого апарату обласної ради допомогу в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та подання повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб’єктів декларування

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Організувати подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та спосіб, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції», та у строк, зазначений у цьому Законі

Посадові особи виконавчого апарату обласної ради, особи, які протягом 2017 року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану із виконанням функцій місцевого самоврядування

До 1 квітня
2018 року

Проводити перевірку фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами виконавчого апарату та особами, які протягом року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану із виконанням функцій місцевого самоврядування

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом десяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Подавати інформацію голові обласної ради та відповідним правоохоронним органам про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого апарату, а також про ознаки правопорушень

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

У разі виявлення за результатами перевірок декларацій

Надавати відділу кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради інформацію про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при отриманні рішення суду

Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Забезпечити ведення обліку посадових осіб виконавчого апарату, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Брати участь (за умови залучення) у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів обласної ради, організаційно-розпорядчих документів, листів, договорів та інших документів, що видаються керівництвом обласної ради, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Брати участь (за умови залучення) у проведенні внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Постійно ознайомлювати із нормами чинного антикорупційного законодавства посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради

Управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин та відділ кадрової роботи та нагород виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Брати участь в організації та проведенні  навчальних семінарських заняттях з питань запобігання та протидії проявам корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Своєчасно надавати суб’єктам звернення до обласної ради достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до законів України 

Керівники та посадові особи виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Оприлюднювати на офіційному веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет в рубриці ««Нормативно-правова база//Запобігання та протидія корупції»» інформацію про вжиті заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Розмістити на офіційному веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет в рубриці «Нормативно-правова база//Запобігання та протидія корупції» інформацію щодо запобігання проявам корупції, в тому числі законодавчі акти, що регулюють питання запобігання та протидії корупції

Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2019 рік

Відділ кадрової роботи та нагород виконавчого апарату обласної ради

До 31 грудня 2018 року

Заступник начальника управління з питань

діяльності виконавчого апарату та роботи

з персоналом, начальник відділу кадрової

роботи та нагород виконавчого апарату

обласної ради                                                        оригінал підписано             О. Сінельнік