Головам районних рад, сільським, селищним, міським головам, головам районних державних адміністрацій, начальникам управлінь та відділів місцевих державних адміністрацій, керівникам підприємств, установ, організацій

 

 

З метою підвищення статусу заохочувальних нагород, відзнак Харківської обласної ради та інших відзнак Харківська обласна рада звертає вашу увагу на наступне:

 

1. При підготовці матеріалів для нагородження осіб та трудових колективів певним видом  відзнаки слід дотримуватись вимог, викладених у відповідних Положеннях про відзнаки, а саме:

- Положенні про Почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська слава», затвердженому рішенням обласної ради від 28 грудня 2004 року (із змінами);

- Положенні про Грамоту Харківської обласної ради та Подяку голови Харківської обласної ради, затвердженому рішенням обласної ради від 30 жовтня 2007 року № 457-V;

- Положенні про заохочувальну відзнаку голови обласної ради “Цінний подарунок – годинник з логотипом «Голова Харківської обласної ради», затвердженому рішенням обласної ради від 26 жовтня 2006 року № 71-V (із змінами);

- Положенні про відзнаки Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 лютого  2000 року № 184/8.

 

2. Відзнаки є формою відзначення та заохочення трудових колективів, громадських організацій, окремих осіб за визначні заслуги у розбудові Харківського регіону, його економічної, науково-технічної, військової, гуманітарної, соціально-культурної сфер, вихованні дітей, у захисті державних і регіональних інтересів, піднесенні міжнародного авторитету Харківської області, за благодійну, милосердну, громадську діяльність на благо Харківщини, а також за значні успіхи у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, сприяння розвитку місцевого самоврядування, за високий професіоналізм, активну громадську діяльність, за вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або інших заслуг перед Харківщиною та Україною.

 

3. Висунення кандидатур на нагородження повинно проводитися гласно і відкрито у трудових колективах, де працюють особи.

 

4. Представлення до нагородження повинно мати чітке обґрунтування заслуг особи, трудового колективу, які представляються на нагородження, перед Харківщиною, Україною.

 

5. Особи, які представляються до нагородження Грамотою та до заохочення Подякою, повинні мати трудовий стаж у даному колективі не менше 3 років.

 

6. Особу, трудовий колектив підприємства, установи чи організації може бути  нагороджено (відзначено):

·        Почесною відзнакою «Слобожанська слава» - один раз;

· Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради; Грамотою Харківської обласної ради -  не раніше як через три роки;

·  Подякою голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради; Подякою голови Харківської обласної ради - не раніше як через рік.

 

7. Пам'ятні  дати  історичних  подій,   ювілеї   підприємств, установ і організацій вперше відзначаються в 50-ту річницю, ювілеї та вшанування пам'яті видатних людей - у день  п'ятидесятиріччя  з дня народження.

Наступні відзначення пам'ятних дат історичних подій,  ювілеїв підприємств, установ  і  організацій проводяться не раніш як через 25 років, ювілеїв та вшанування пам'яті видатних людей - через 10 років.

 

8. Клопотання подаються до Харківської обласної ради не напередодні ювілею, професійного свята, ювілейної дати, визначної події або іншої дати, до якої приурочується нагородження, а у нижче зазначені строки:

·  про нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Верховної Ради України – за два місяці до відповідної дати;

·  про нагородження  Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» - не пізніше ніж за 15 днів до відповідної дати;

·  про нагородження Грамотою Харківської обласної ради та висловлення Подяки голови Харківської обласної ради – не пізніше ніж за два тижні до відповідної дати;

· про нагородження заохочувальною відзнакою голови обласної ради  “Цінний подарунок – годинник з логотипом “Голова Харківської обласної ради” - не пізніше ніж за 15 днів до відповідної дати;

· про нагородження Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради; висловлення Подяки голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради – не пізніше ніж за два тижні до відповідної дати.

 

9. Одночасно із клопотанням обов’язково подаються такі документи:

· про нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Верховної Ради України:

-   відомості про трудові  досягнення  та звершення особи або трудового колективу підприємства, установи, організації;

-   витяг із протоколу зборів трудового колективу, профспілкової організації щодо висунення особи на нагородження;

-   листок з обліку кадрів (копія),  у якому також зазначаються відомості про  відзнаки  особи,   яка   представляється   до   нагородження, засвідчений  підписом керівника кадрової служби за основним місцем роботи для працюючих із зазначенням повної адреси  цієї  особи  та скріплений відповідною печаткою;

-   копії документів,   що   посвідчують  нагородження  відомчими відзнаками;

-   ксерокопію першої сторінки паспорту.

(Зазначені документи подаються у трьох примірниках).

· про нагородження  Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава»:

-   відомості про трудові   досягнення та звершення особи, або трудового колективу підприємства, установи, організації;

-   витяг із протоколу зборів трудового колективу, профспілкової організації щодо висунення особи на нагородження;

-   листок з обліку кадрів (копія),  у якому також зазначаються відомості про  відзнаки  особи,   яка   представляється   до   нагородження, засвідчений  підписом керівника кадрової служби за основним місцем роботи для працюючих із зазначенням повної адреси  цієї  особи  та скріплений відповідною печаткою;

-   копії документів,   що   посвідчують  нагородження  відомчими відзнаками;

-   ксерокопію першої сторінки паспорту.

 

· про нагородження Грамотою Харківської обласної ради та висловлення Подяки голови Харківської обласної ради:

-   характеристика, із зазначенням конкретних виробничих, наукових та інших досягнень, щодо особи, або інформація про виробничі досягнення трудового колективу підприємства, установи, організації, що стали підставою для порушення клопотання, за підписом керівника відповідного органу та скріплені печаткою;

-   біографічна довідка, в якій зазначаються трудова діяльність та відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого до відзначення, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена печаткою;

-   ксерокопію першої сторінки паспорту.

· про нагородження заохочувальною відзнакою голови обласної ради  “Цінний подарунок – годинник з логотипом “Голова Харківської обласної ради”:

-   відомості про трудові   досягнення  та звершення особи;

-   витяг із протоколу зборів трудового колективу, профспілкової організації щодо висунення особи на нагородження;

-   листок з обліку кадрів (копія),  у якому також зазначаються відомості про  відзнаки  особи,   яка   представляється   до   нагородження, засвідчений  підписом керівника кадрової служби за основним місцем роботи для працюючих із зазначенням повної адреси  цієї  особи  та скріплений відповідною печаткою;

-   копії документів,   що   посвідчують  нагородження  відомчими відзнаками;

-   копію справки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-   ксерокопію першої сторінки паспорту.

 

· про нагородження Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради; висловлення Подяки голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради:

 

-   відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення, щодо особи, або інформація про виробничі досягнення трудового колективу підприємства, установи, організації, що стали підставою для порушення клопотання, за підписом керівника відповідного органу та скріплені печаткою;

-   біографічна довідка, в якій зазначаються трудова діяльність та відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого до відзначення, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена печаткою;

-   ксерокопію першої сторінки паспорту.

10.    Клопотання про заохочувальні відзнаки, оформлені неналежним чином (без дотримання встановлених вимог) або подані з порушенням вказаних строків, не розглядаються.

 

11. При висуненні кандидатів на нагородження слід враховувати наступний алгоритм:

 

·       до професійного свята:

-   Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради – 2 одиниці ;

-   Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради - 3 одиниці;

-   Грамота Харківської обласної ради – 2 одиниці;

-   Подяка голови Харківської обласної ради - 3 одиниці;

-   Цінний подарунок – годинник з логотипом “Голова Харківської обласної ради”1 одиниця;

 

·       до ювілею підприємств, установ, організацій (в залежності від кількості працюючих):

·  до 100 чол.:

-   1 Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради або 1 Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради;

-   1 Грамота Харківської обласної ради або 1 Подяка голови Харківської обласної ради.

·  до 500 чол.:

-   1 Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради або 2 Подяки голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради;

-   1 Грамота Харківської обласної ради або 2 Подяки голови Харківської обласної ради.

·  до 1000 чол.:

-   2 Почесні грамоти Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради або 2 Подяки голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради;

-   2 Грамоти Харківської обласної ради або 2 Подяки голови Харківської обласної ради.

 

·  Понад 1000 чол.:

-  3 Почесні грамоти Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради або 3 Подяки голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради;

-  3  Грамоти Харківської обласної ради або 3 Подяки голови Харківської обласної ради;

-  1 Цінний подарунок – годинник з логотипом “Голова Харківської обласної ради”.

 

Недотримання встановленого порядку унеможливить розгляд клопотань щодо нагородження гідних представників трудової Харківщини.

Сподіваємося, що наведена пам’ятка сприятиме своєчасній і якісній підготовці матеріалів до нагородження.

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                    С.Клименко