Пояснювальна записка

 

до проекту рішення обласної ради «Про упорядкування структури виконавчого апарату обласної ради»

 

Рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 104-VІ "Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради» було затверджено структуру виконавчого апарату, яка діє на даний час.  В цілому структура виконавчого апарату і сам виконавчий апарат дозволяє вирішувати питання щодо забезпечення здійснення радою та її депутатським корпусом повноважень, наданих їм Конституцією України і законами.

Але у правовому полі з моменту її затвердження з’явилась ціла низка питань, які пов’язанні з додатковими повноваженнями, які надаються радам законодавством України.

Зважаючи на дані факти, з метою забезпечення реалізації радою своїх повноважень у повному обсязі виконавчий апарат обласної ради потребує вдосконалення своєї структури. Тож внесення даного проекту рішення зумовлене саме цією необхідністю.

Зазначені зміни не впливають на загальну чисельність виконавчого апарату обласної ради, затверджену рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 104-VІ, а здійснюються за рахунок перерозподілу чисельності у структурних підрозділах апарату.

            Враховуючи викладене, пропонується винести на розгляд обласної ради проект рішення «Про упорядкування структури виконавчого апарату обласної ради».

 

 

 

Голова обласної ради                                                  С. Чернов