ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

___ сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проект 

№____

Від «___»____________ 2014 року

 

Про внесення змін до Програми розвитку культури і туризму Харківської області  на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради  від 29 серпня 2013 року № 789-VI

 

З метою забезпечення якісного виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 серпня 2013 року № 789-VІ, приведення їх змісту у відповідність до чинних нормативних документів, поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури області, проведення на належному рівні культурно-мистецьких заходів фінансової підтримки кінообслуговування населення та якісної підготовки кадрів для закладів освіти та культури Харківської області, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.       Внести до Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 серпня 2013 року № 789-VI (далі – Програма), таку зміну:

 

викласти розділ 7. «Заходи Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 – 2018 роки» Програми у новій редакції (додається).

 

2.        Харківській обласній державній адміністрації щороку при формуванні обласного бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету по галузі «Культура і мистецтво».

 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань науки, освіти, культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин (Дулуб Л.М.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

Голова обласної ради                                                                                          С. Чернов

 

 

Розробник: Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, 705-21-16