ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради

Про внесення змін до Програми розвитку культури і туризму Харківської області  на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 серпня 2013 року № 789-VI

 

1.                   Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Зазначений проект рішення розроблено з метою:

- внесення змін до Програми розвитку культури і туризму Харківської області  на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 серпня 2013 року № 789-VI (далі – Програма);

- приведення змісту заходів Програми у відповідність до чинних нормативних документів;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури області;

- проведення на належному рівні культурно-мистецьких заходів;

- фінансової підтримки кінообслуговування населення;

- поліпшення умов щодо безперешкодного  доступу  осіб з  обмеженими фізичними  можливостями в обласних закладах культури і мистецтва;

- якісної підготовки кадрів для закладів освіти та культури Харківської області.

2. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Проект рішення складається з назви, вступної та розпорядчої частини.

У вступній частині наведено нормативно-правове обґрунтування розроблення рішення.

Розпорядчою частиною вирішується:

- внести до Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 серпня 2013 року № 789-VI (далі – Програма), – таку зміну:

- викласти розділ 7. «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2014 – 2018 РОКИ» Програми у новій редакції (додається);

- Харківській обласній державній адміністрації щороку при формуванні обласного бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету по галузі «Культура і мистецтво».

- контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань науки, освіти, культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин (Дулуб Л.М.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

3.         Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Проект рішення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про кінематографію», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2010 № 27-VI, Переліку найбільш соціально-важливих об’єктів культури, у тому числі клубного типу на селі, які потребують проведення капітального ремонту у 2013 – 2015 роках, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2013 року № 108.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись виходячи з реальних можливостей обласного бюджету по галузі «Культура».

5.                   Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація цього рішення забезпечить якісне виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області, затвердженої рішенням обласної ради від 29 серпня 2013 року № 789-VІ, поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури області, проведення на належному рівні культурно-мистецьких заходів, розвиток кінообслуговування населення, якісну підготовку кадрів у сфері «Культура» та створення умов щодо безперешкодного  доступу  осіб з  обмеженими фізичними  можливостями в обласних закладах культури і мистецтва.

 

 

Директор Департаменту

культури і туризму                                                                            Д.П. Кузнєцов