ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК

 

Проект обласного бюджету на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються бюджету та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII.

Дохідну частину проекту обласного бюджету на 2015 рік розроблено з урахуванням очікуваних макропоказників економічного і соціального розвитку за 2014 рік, прогнозних даних Мінекономрозвитку на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку регіону за Програмою економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік, а також враховуючи фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2013-2014 років.

При формуванні доходів обласного бюджету враховано:

- встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб - 15% (в умовах 2014 року – 25%), а також рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 25% (в умовах 2014 року – 50%);

- закріплення за обласним бюджетом 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

- розширення надходжень загального фонду шляхом передачі екологічного податку зі спеціального фонду;

- закріплення за обласним бюджетом 55% екологічного податку (в умовах 2014 року – 10%);

- передачу до обласного бюджету надходжень адміністративних штрафів (в умовах 2014 року – 100% зараховувалось до державного бюджету).

Також, враховано зміни, внесені до податкового законодавства. Зокрема, це оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, запровадження прогресивної моделі оподаткування доходів фізичних осіб, збереження на 2015 рік діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму.

Крім того, в бюджеті на 2015 рік передбачено мінімальну заробітну плату та встановлення її у розмірі: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривні. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року становитиме 1 176 гривень, з 1 грудня – 1 330 гривень.

 

Оцінка тенденцій економічного розвитку області

 

Валовий регіональний продукт за 2014 рік очікується на рівні 88 426,0 млн.грн, прогнозні дані на 2015 рік становлять 99 924,0 млн.грн.

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту на  2015 рік прогнозується на рівні 95,2% у відношенні до 2014 року, індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту за 2014 рік має скласти 94,5 %.

Індекс промислової продукції на 2015 рік планується отримати на рівні 95,5%, за підсумками 2014 року очікується на рівні 95,1%.

За 2014 рік обсяг виробництва валової продукції сільського господарства очікується на рівні 103,5% порівняно з 2013 роком, на 2015 рік – 96,3%.

Обсяг капітальних інвестицій, які освоєні підприємствами та організаціями області в 2014 році, очікується на рівні 7430,8 млн.грн., на 2015 рік – 7541,5 млн.грн.

За рахунок будівництва нових житлових будинків і гуртожитків та розширення, реконструкції існуючого житлового фонду в області в 2014 році очікується введення в експлуатацію 310,0 тис. кв. м. загальної площі житла, на 2015 рік – 320 тис. кв. м.

За 2014 рік обсяги відправлень пасажирів залізничним транспортом очікуються на рівні 64,2 млн. осіб, на 2015 рік – 63,6 млн. осіб., а обсяги відправлень вантажів залізничним транспортом – 28,6 млн. тонн та  29,3 млн. тонн відповідно.

Обсяг перевезень вантажів підприємствами автомобільного транспорту в 2015 році очікується на рівні 12,0 млн. тонн, як і у 2014 році, а обсяг перевезень пасажирів автомобільним транспортом на 2015 рік –  126,3 млн. пас. та 126,8 млн. пас., відповідно.

Обсяг відправлення пасажирів із аеропорту на 2015 рік прогнозується на рівні 258,7 тис.пас., за 2014 рік - на рівні 234,8 тис.пас.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств торгової мережі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2014 рік очікується у сумі 68,5 млрд.грн., що на 0,5% більше у порівняних цінах проти 2013 року, на 2015 рік прогноз складає 74,9 млрд.грн.

Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників області за 2015 рік очікується на рівні 6,2% порівняно із очікуваним показником за 2014 рік.

Ринок праці області характеризувався підвищенням рівня офіційно зареєстрованого безробіття з 1,35% населення працездатного віку станом на 30.11.2013 до 1,59% населення працездатного віку станом на 30.11.2014.  За 2014 рік очікуваний рівень зайнятості населення, у відсотках до чисельності населення віком 15-70 років, становить 58,0%, на 2015 рік даний показник прогнозується на рівні попереднього року.

У Харківській області станом на 01.01.2014 здійснювали діяльність 24883 малих підприємства, що складає 95,4% від загальної кількості підприємств області. За цим показником Харківська область посідає п’яте місце по Україні після м. Києва, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей. Станом на 01.01.2014 в області на 10 тисяч населення налічувалось 91 мале підприємство.

Станом на 01.09.2014 кількість підприємців – фізичних осіб Харківської області зменшилась на 1215 осіб в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року і склала 179823 особи (за даними Головного управління Міндоходів у Харківській області).

Основні прогнозні показники

соціально-економічного розвитку області за 2013-2015 роки

 

№№

п/п

Найменування показника

2013

(звітні дані)

2014

(очікувані)

 

2015 (прогноз)

 

 


1

2

3

4

5

1.

Валовий регіональний продукт, млн.грн.

82662*

88426

99924

2.

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

97,7*

94,5

95,2

3.

Індекси промислової продукції, у % до попереднього періоду

94,5

95,1

95,5

4.

Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього року

120,0

103,5

96,3

5.

Індекси капітальних інвестицій, у % до попереднього року

59,6

76,4

86,5

6.

Темпи зростання обороту роздрібної торгівлі, відсотків

110,2

100,5

105,5

7.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

91

86

92

8.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.

2975

3115

3308

 

*  попередні дані

 

Дохідна частина обласного бюджету

 

Прогноз надходжень на 2015 рік сформовано відповідно до нововведень прийнятого Пакету реформ бюджетного і податкового законодавства та з врахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку області.

Фінансовий ресурс обласного бюджету (без урахування трансфертів) на 2015 рік прогнозується в обсязі 1 109 031,5 тис.грн., з них:

-         загальний фонд – 975 164,5 тис.грн.;

-         спеціальний фонд – 133 867,0 тис.грн.

 

 

 

Загальний фонд обласного бюджету

Обсяг обласного бюджету на 2015 рік по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) складе 975 164,5 тис.грн.

 

Структура загального фонду обласного бюджету на 2015 рік

 

       тис.грн.

 

Назва податку

Прогноз надходжень

на 2015 рік

Питома вага,

%

1

2

3

Податок на доходи фізичних осіб

655 605,0

67,2

Податок на прибуток підприємств

128 280,6

13,2

Рентна плата (за спеціальне використання лісових ресурсів, води та користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення)

31 225,1

3,2

Плата за використання інших природних ресурсів

0,8

 

Екологічний податок

109 924,0

11,3

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

245,0

 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

1,0

 

Інші надходження

400,0

 

Адміністративні штрафи

4 150,0

0,4

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

12,2

 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

4,7

 

 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними  напоями та тютюновими виробами

10,1

 

 

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

430,0

 

 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

8 500,0

 

0,9

Плата за ліцензії на право роздрібної  торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

31 200,0

 

3,2

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

2 150,0

 

0,2

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

2 500,0

 

0,3

1

2

3

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

15,0

 

 

Інші надходження

500,0

0,1

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

1,0

 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

10,0

 

Всього доходів загального фонду

без урахування трансфертів

975 164,5

100,0

 

Найвагомішим джерелом  надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, який є бюджетоутворюючим податком в зведеному бюджеті області. Обсяг надходжень до обласного бюджету запланований в розмірі 15,0% від загального обсягу податку, що стягується на території області та розрахований з урахуванням фактичних надходжень у 2014 році, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

В 2015 році податок на доходи фізичних осіб в обласному бюджеті складе 655 605,0 тис.грн. або 67,2% надходжень загального фонду. У порівнянні з фактичними надходженнями 2014 року (у співставних умовах 628 220,3 тис.грн.) планові показники більше на 27 384,7 тис.грн. або  на 4,4%.

 

Розрахунок прогнозного обсягу надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб на 2015 рік

тис. грн.

 

Надходження за 2014 рік

(в співставних умовах)

Прогноз на 2015 рік

Всього

в т.ч. до обласного бюджету

Всього

в т.ч. до обласного бюджету

1

2

3

4

5

Податок на доходи фізичних осіб разом

3 141 101,0

628 220,3

3 278 025,0

655 605,0

в тому числі:

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

2 684 728,6

536 945,8

2 801 772,3

560 329,1

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу

159 211,7

31 842,3

166 151,9

33 239,2

1

2

3

4

5

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

201 273,1

40 254,6

210 046,8

42 020,6

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

95 050,8

19 010,2

99 194,2

19 844,1

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України

823,9

164,8

859,8

172,0

 

Розрахунок прогнозного показника податку на доходи фізичних осіб на 2015 рік проведено відповідно до Методики прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010  №1646 та з застосуванням діючих норм Розділу IV Податкового кодексу України.

Збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб планується за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників та підвищення мінімальної заробітної плати з 1 грудня поточного року до 1 378 гривень, що передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». Слід зазначити, що при формуванні показників по податку на доходи фізичних осіб було враховано незначне зростання фонду оплати праці та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу лише з 1 грудня 2015 року.

Крім цього, при формуванні показників обласного бюджету на 2015 рік по податку на доходи фізичних осіб враховані всі наявні резерви щодо надходжень даного податку, а саме:

-   зменшення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб;

-   збільшення частини підприємств, які сплачують податок на доходи фізичних осіб, в загальній кількості зареєстрованих підприємств;

-   організація роботи щодо контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виплату та оподаткування зарплати та інших доходів громадян з порушенням вимог податкового законодавства;

-   виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі.

Рентної плати (за спеціальне використання лісових ресурсів, води та користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення) у 2015 році до обласного бюджету очікується отримати в обсязі 31 225,1 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями цих платежів у 2014 році (33391,7 тис.грн.) менше на 2166,6 тис.грн. або на  6,5 %.

За складовими рентної плати очікується отримати:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в обсязі 1 300,0 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями 2014 року (1 544,6 тис.грн.) менше на 244,6 тис.грн., або на 15,8%. Розрахунок прогнозної рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2015 рік здійснено з урахуванням обсягу ліміту лісосічного фонду, із застосуванням ставок за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід, затверджених Податковим кодексом України;

рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) -26 200,0 тис.грн., що на 1 780,8 тис.грн. (7,3%) більше фактичних надходжень за 2014 рік. Розрахунок здійснено на підставі прогнозних обсягів використання води, які підлягають оподаткуванню, прогнозу нарахованих сум збору за використану воду та ставок, затверджених розділом XVI Податкового кодексу України;

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення - 3 725,1 тис.грн., обсяг надходжень якої розраховано відповідно до фактичних обсягів видобутку корисних копалин (товарної продукції).

Податок на прибуток підприємств планується на рівні 128 280,6 тис.грн., з них 125 312,6 тис.грн. - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки (закріплена за обласним бюджетом частка в розмірі 10%) та 2 968,0 тис.грн. - податок на прибуток підприємств комунальної власності (в повному обсязі).

Прогноз обсягу податку на прибуток здійснено з урахуванням основних макропоказників економічного розвитку регіону та фактичних надходжень у 2013-2014 роках.

Сума надходжень екологічного податку обрахована виходячи із інформації, наданої органами доходів і зборів у Харківській області, і складає 109 924,0 тис.грн. При плануванні враховано зміни розміру зарахування податку до обласного бюджету з 10 до 55 відсотків та динаміку справляння податку за відповідний бюджетний період.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету передбачена у розмірі 245,0 тис.грн. за розрахунками Управління регіонального розвитку виконавчого апарату Харківської обласної ради.

Обсяг надходжень по платі за ліцензії на 2015 рік розраховано у розрізі об’єктів оптової та роздрібної торгівлі із врахуванням: динаміки кількості виданих ліцензій, діючих та скасованих ліцензій; середньої плати за 1 видану ліцензію, а саме:

- надходження плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади становитиме                    12,2 тис.грн., або на 5,2 тис.грн. менше надходжень 2014 року.

- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - прогнозується в сумі 4,7 тис.грн., майже на рівні 2014 року. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 грн. на рік за 1 ліцензію. Ліцензії видаються терміном на 5 років, плата справляється щорічно та до початку виробництва зазначеної продукції.

- плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами - визначена в сумі 10,1 тис.грн., тобто на рівні надходжень 2014 року. Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень на рік за 1 ліцензію. Ліцензії видаються терміном на п'ять років, плата справляється щорічно та до початку виробництва зазначеної продукції.

- плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) - становитиме 430,0 тис.грн., на рівні 2014 року.  

- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за розрахунками органів доходів і зборів у Харківській області прогнозується в сумі 8 500,0 тис.грн., тобто на рівні надходжень 2014 року. Протягом 2015 року на території Харківської області буде діяти 17 ліцензій. Річна вартість 1 ліцензії становить 500,0 тис. гривень, термін дії ліцензії – 5 років.

- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами очікується в сумі 31 200,0 тис.грн.  Протягом 2015 року на території області буде діяти близько 7000 ліцензій. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на території міст становить 8,0 тис. гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2,0 тис. гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить                   780 грн. на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

- плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності надійде в сумі 2 150,0 тис.грн., майже на рівні 2014 року. Плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності визначені у сумі 2 500,0 тис.грн., що на 297,4 тис.грн. менше фактичних надходжень 2014 року (2 797,4 тис.грн.).

Надходження вищевказаного показника у 2015 році плануються відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 01.03.2012 № 368-VI, з урахуванням встановленого розміру орендної плати для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів – 1 гривня на рік, тенденції відтоку орендарів у зв’язку зі зниженням попиту на об’єкти нерухомості та рішень від 27.10.2011 № 263-VI та від 15.11.2012 № 548-VI, відповідно до яких у 2014 році 100 % плати, отриманої від оренди нерухомого майна, що знаходиться у спільній власності територіальних  громад сіл, селищ, міст області та обліковується на балансі ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» та ОКП ХОР «ЗНАХІДКА», буде спрямовуватися балансоутримувачам.

 

Спеціальний фонд

 

Структура доходів спеціального фонду

обласного бюджету  (без урахування трансфертів)

тис. грн.

Назва податку

Прогноз надходжень на 2015 рік

Питома вага, %

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

271,3

0,2

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

300,5

0,2

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

5,2

 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

4,1

 

Власні надходження бюджетних установ

119 285,9

89,1

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що

перебуває в комунальній власності

14 000,0

 

 

10,5

Всього доходів спеціального фонду

133 867,0

100

До спеціального фонду, відповідно до Бюджетного кодексу України, зараховуються власні надходження бюджетних установ, розрахункова сума яких складає 119 285,9 тис.грн., що становить 89,1 % в структурі доходів спеціального фонду, в тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 67 015,1 тис.грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 14 719,3 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ –  3 339,2 тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 309,5 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки  – 2 283,8 тис.грн., кошти, що отримуються установами на виконання окремих доручень – 31 619,0 тис.грн.

Надходжень від відчуження майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (згідно пропозицій Управління регіонального розвитку виконавчого апарату Харківської обласної ради) передбачається у 2015 році в сумі 14 000,0 тис.грн. У 2014 році фактично надійшло 2 171,1 тис. грн.

Розмір грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності обраховано в сумі                    300,5 тис.грн. У 2014 році фактично надійшло 303,7 тис.грн.

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у 2015 році надійде 271,3 тис.грн.

Відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів надійде 5,2 тис.грн. Відсотки сплачуються за користування кредитами, які були надані до введення в дію попереднього Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 року № 2542-III.

Розмір відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла обраховано в сумі 4,1 тис.грн. (згідно пропозицій Харківського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву). Відсотки сплачуються за користування кредитами, які були надані після введення в дію попереднього Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 року № 2542-III.

 

 

Видаткова частина обласного бюджету

 

В розрахунках до проекту видатків обласного бюджету враховано встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривень, а також розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 852 гривень, з 1 грудня – 1 012 гривень.

Крім того, при формуванні видаткової частини обласного бюджету враховано передачу з державного бюджету окремих закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту (відповідно до додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»), а також видатки на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій (стаття 28 вказаного Закону).

 

Видатки по галузях характеризуються наступним:

 

На утримання обласної ради спрямовується 11 341,2 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 11 246,2 тис.грн. (заробітна плата –  4 238,3 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 1 538,5 тис.грн.,                      інші видатки та послуги – 5 469,4 тис.грн., з них на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 171,0 тис.грн.) та по спеціальному фонду – 95,0 тис.грн.

 

Видатки на освіту передбачені в сумі  816 583,3 тис.грн.,  в  тому  числі:  по  загальному  фонду  – 779 372,2 тис.грн. (з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 308 586,4 тис.грн. та субвенції з державного бюджету на підготовку робітничих кадрів - 271 162,7 тис.грн.), по  спеціальному  фонду  –  37 211,1 тис.грн. 

За рахунок бюджетних призначень у 2015 році з обласного бюджету будуть утримуватись 99 установ, в т.ч.: 6 загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 2 загальноосвітніх школи-інтернати для дітей-сиріт; 13 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 6 загальноосвітніх шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням окремих предметів; 4 позашкільні заклади; 4 оздоровчих табори; 48 професійно-технічних навчальних закладів, 11 вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації; Харківська гуманітарно-педагогічна академія; 2 заклади післядипломної освіти;  обласна психолого-медико-педагогічна консультація; центр матеріально-технічного забезпечення закладів освіти області.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівникам установ освіти з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Передбачені асигнування на реалізацію положень абзаців 8, 9 та 10 частини першої статті 57 Закону України „Про освіту” в частині виплати педагогічним працівникам  допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу, виплати надбавок за вислугу років та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків за нормами, передбаченими цим законом.

Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

Видатки на медикаменти та харчування забезпечені асигнуваннями в повному обсязі. Витрати на харчування враховані для контингенту вихованців шкіл-інтернатів в розмірі 55 грн. на день та 60 грн. 50 коп. на день в період оздоровлення.

В обласному бюджеті стовідсотково враховані видатки на виплату стипендій для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ рівнів акредитації виходячи із законодавчо встановлених  розмірів (275, 550 та 730 гривень на місяць, відповідно).

У 2015 році на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки плануються видатки в сумі 1 467,6 тис.грн., а саме на заходи підрозділів "Вища освіта і наука – регіональний розвиток" (обласні стипендії), «Дошкільна освіта» (вихователь року), "Загальна середня освіта" (вчитель року).

Головними розпорядниками коштів по галузі „Освіта” визначені:

- Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 704 065,4 тис.грн.  (по  загальному  фонду –  678 980,4 тис.грн.,  по спеціальному фонду  –  25 085,0  тис.грн.);

- Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації – 69 299,9 тис.грн. (по загальному фонду – 59 368,2 тис.грн., спеціальному фонду – 9 931,7 тис.грн.) для фінансування видатків, передбачених на підготовку медичних кадрів у 7-ми вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації та видатки на підвищення кваліфікації працівників охорони здоров’я;

- Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 43 218,0 тис.грн. (по загальному фонду – 41 023,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 2 194,4 тис.грн.) для фінансування видатків, передбачених на утримання 4–ох вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації та видатків, передбачених на підвищення кваліфікації працівників культури.

 

Видатки на охорону здоров’я плануються в сумі 1 221 476,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1 210 028,3 тис.грн. (за рахунок субвенцій з державного бюджету) та по спеціальному фонду – 11 448,1 тис.грн.

На забезпечення Комплексної програми „Цукровий діабет” та заходів з лікування нецукрового діабету передбачається 41 924,1 тис.грн., що на 6,7% більше аналогічного показника цільових видатків 2014 року (39 306,2 тис.грн.), з яких 20 542,8 тис.грн. залишаються в розпорядженні Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, а решта коштів в сумі 21 381,3 тис.грн. передається у вигляді цільової субвенції м. Харкову.

Також, плануються видатки на придбання:

- медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги в сумі 10 275,7 тис.грн., що на 17,2% або на 1 510,1 тис.грн. більше проти 2014 року (8 765,5 тис.грн.);

- витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії в сумі 1 205,7 тис.грн. що на 4,8% або на 55,1 тис.грн. більше проти 2014 року (1 150,6 тис.грн.).

За рахунок передбачених на галузь коштів буде утримуватись 58 закладів, з них: 3 лікарні обласного значення, 26 спеціалізовані лікарні та заклади, в тому числі госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, 7 спеціалізованих диспансерів, 4 будинки дитини, 6 санаторіїв для хворих на туберкульоз, 4 санаторії для дітей і підлітків, стоматологічна поліклініка,  центр служби крові, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,  5 інших установ медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, база спеціального медичного постачання, центр здоров’я). 

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників закладів охорони здоров’я, які розраховувались з врахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадових окладів працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

Головним розпорядником видатків по галузі «Охорона здоров’я» визначено Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення плануються видатки в сумі 185 335,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 148 479,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 36 856,7 тис.грн.

На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи плануються видатки в сумі 1 551,9 тис.грн. на рівні 2014 року.

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни  проводяться відповідно до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 років”, видатки плануються в сумі  1 626,5 тис.грн. на рівні 2014 року.

На утримання 3 будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів та 15 будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів передбачається 146 216,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 109 359,7 тис.грн., по спеціальному фонду - 36 856,7 тис.грн.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників установ з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

На утримання центру по нарахуванню та здійсненню соціальних допомог передбачається 9 665,1 тис.грн., що більше на 139,7 тис.грн. або 1,5% проти минулого року.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників центру з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та встановлених посадових окладів. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, тепло-, водопостачання та водовідведення.

 

На компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам 1 і 2 групи затверджуються асигнування в сумі 872,1 тис.грн. на рівні минулого року.

На реалізацію заходів комплексної Програми соціального захисту населення в частині надання одноразової матеріальної допомоги передбачаються видатки в загальній сумі 4 000,0 тис.грн. на рівні 2014 року.

Головним розпорядником по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» визначено Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

Видатки на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей плануються  по загальному фонду в сумі 11 708,8 тис.грн.

За рахунок асигнувань галузі планується забезпечити фінансуванням 5 обласних бюджетних установ, з них центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр молоді, соціальний гуртожиток, центр матері та дитини, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, а також проведення заходів.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату, яка розраховувалась виходячи із кількості фактично зайнятих посад з врахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

Також, в обсязі видатків плануються витрати на оздоровлення дітей пільгових категорій в сумі 6 937,3 тис.грн. або на рівні 2014 року.

Головними розпорядниками коштів по галузі визначені:

- Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 3 057,2 тис.грн.;

Департамент у справах молоді та спорту  Харківської обласної державної адміністрації – 8 651,6 тис.грн.

 

На утримання двох обласних закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах,  плануються видатки по загальному фонду в сумі 9 142,9 тис.грн.

В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на оплату праці працівників установ з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

Головним розпорядником коштів по закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (центри соціально-психологічної реабілітації дітей) визначена служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації.

 

Видатки на культуру і мистецтво плануються в обсязі 103 002,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 102 228,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 774,1 тис.грн.

За рахунок бюджетних призначень будуть утримуватись 13 бюджетних установ та закладів культури, в т.ч.: 4 бібліотеки, 5 музеїв, центр охорони культурної спадщини, організаційно-методичний центр туризму, організаційно-методичний центр культури і мистецтв, організаційно - методичний театрально – концертний центр, а також буде надаватись фінансова підтримка 8 закладам мистецтва (5 театрів, філармонія, молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський» та Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю).

Із загальної суми бюджетних призначень 40,6% складають видатки на утримання бюджетних установ (41 481,8 тис.грн.), 59,4% - видатки на фінансову підтримку закладів мистецтва та на проведення культурно-мистецьких заходів і свят (60 746,2 тис.грн.).

Обсяг бюджетних призначень на утримання бюджетних закладів культури (41 481,8 тис.грн.) стовідсотково враховує потребу у видатках на заробітну плату працівників з урахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

На фінансування 4 обласних бібліотек планується спрямувати 9 789,8 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 9 784,1 тис.грн., за рахунок спеціального – 5,7 тис.грн.

На утримання 5 музеїв планується 24 109,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду  – 23 526,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 583,3 тис.грн.

На фінансування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини, обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, Харківського організаційно-методичного центру туризму, організаційно-методичного театрально–концертного центру та виплати стипендій і премій голови облдержадміністрації в галузі „Культура і мистецтво” передбачені асигнування в сумі 8 356,8 тис.грн.,  в тому числі по загальному фонду  – 8 171,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 185,0 тис.грн.

Головними розпорядниками коштів по галузі „Культура та мистецтво” визначені:

– Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на суму асигнувань 101 729,4 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 100 956,3 тис.грн., по спеціальному – 773,1 тис.грн.;

- Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (кошти на утримання комунального закладу „Обласна наукова медична бібліотека”) – 1 272,7 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 1271,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 1,0 тис. грн.                     

 

Видатки на фізичну культуру і спорт плануються в сумі  52 992,5 тис.грн., в тому числі по  загальному фонду – 51 918,7 тис.грн. та  по спеціальному фонду – 1 073,8 тис.грн.

За рахунок асигнувань галузі планується забезпечити фінансуванням 7 обласних бюджетних установ фізкультурно-спортивної спрямованості, з них: центр фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів, 2 школи вищої спортивної майстерності,  дитячо-юнацька спортивна школа, український східний центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту, обласний центр  “Спорт для всіх“.

На надання фінансової підтримки обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості плануються видатки в сумі 11 753,1 тис.грн.

Потреба у видатках на оплату праці працівникам бюджетних установ забезпечена асигнуваннями в повному обсязі виходячи із розрахунку затверджених розмірів мінімальної заробітної палати  та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Врахована в повному обсязі потреба для проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований, виходячи із обґрунтованих лімітів споживання, діючих тарифів на електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення та наявних приміщень.

Головним розпорядником коштів галузі „Фізична культура і спорт” визначено Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

На фінансування установ ветеринарної медицини (видатки на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій) плануються видатки в загальній сумі 66 132,2 тис.грн., з них по загальному фонду - 34 210,1 тис.грн. та по спеціальному – 31 922,1 тис.грн.

Головним розпорядником коштів по видатках, які передаються з державного бюджету, визначається Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

 

Також, в обласному бюджеті передбачаються видатки на:

- виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки в сумі 1 457,9 тис.грн., за рахунок яких планується надання фінансової підтримки: газеті «Слобідський край» – 785,7 тис.грн., обласній пошуково-видавничій науковій редакції «Книга Пам’яті України» – 100,0 тис.грн., редакційно-видавничій групі Харківського тому серії «Реабілітовані історією» – 100,0 тис.грн., комунальному підприємству «Регіональний інформаційний центр» – 472,2 тис.грн. (головний розпорядник коштів – Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації);

 

виконання заходів Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки (підтримка діяльності громадських організацій інвалідів, ветеранів, громадських чорнобильських організацій) – 552,0 тис.грн. (головний розпорядник коштів – Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації);

- фінансування заходів Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки – 12 300,0 тис.грн. (головний розпорядник -  Харківська обласна рада);

- фінансову підтримку ОКП Харківської обласної ради «Знахідка» (погашення заборгованості станом на 01.01.2015) – 123,6 тис.грн. (головний розпорядник -  Харківська обласна рада);

- формування статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» 50,0 тис.грн. (головний розпорядник -  Харківська обласна рада);

забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії – 108,5,0 тис.грн. (головний розпорядник -  Харківська обласна рада);

- виконання заходів Програми  інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки – 500,0 тис.грн. (головний розпорядник коштів – Харківська обласна державна адміністрація);

фінансову підтримку ОК ВЕП «Держпром» – 5 803,0 тис.грн., в тому числі: на погашення заборгованості станом на 01.01.2015 –  3 803,0 тис.грн.  (головний розпорядник -  Харківська обласна державна адміністрація);

презентаційні, виставкові та представницькі заходи, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку області –  542,5 тис.грн., в тому числі: Харківська обласна державна адміністрація – 500,0 тис.грн., Департамент економіки і міжнародних відносин  Харківської обласної державної адміністрації – 42,5 тис.грн.;

фінансування презентаційних та представницьких заходів, формування та підтримання позитивного іміджу Харківської області, організації та проведення форумів, ярмарок, конференцій, забезпечення залучення та використання міжнародної технічної допомоги, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення інвестицій – 93,8 тис.грн. (головний розпорядник - Департамент з підвищення конкуренто-спроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації);

- утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби у рамках Регіональної цільової Програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах Харківської області на 2014-2016 роки – 250,0 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 239,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації);

забезпечення діяльності Харківського Регіонального Фонду підтримки підприємництва –  426,9 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015) у вигляді субвенції державному бюджету - Харківському національному університету внутрішніх справ - 400,0 тис.грн. (головний розпорядник - Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів регіональної Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки в сумі  991,0 тис.грн., в тому числі:

головний розпорядник - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - 26,0 тис.грн.;

головний розпорядник - Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації – 13,0 тис.грн.;

головний розпорядник - Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації -  952,0 тис.грн. (з них у вигляді субвенції державному бюджету – 807,0 тис.грн.).

 

Відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України передбачаються видатки на створення резервного фонду обласного бюджету в сумі  20 000,0 тис.грн. (в межах 1 % обсягу видатків загального фонду).

 

В обласному бюджеті за рахунок субвенцій з державного бюджету передбачаються видатки по загальному фонду, які мають цільове спрямування в загальній сумі 5 190 679,0 тис.грн., з них:

 

освітня субвенція у сумі 308 586,4 тис.грн., яка спрямовується по галузі «освіта» на утримання загальноосвітніх шкіл-інтернатів різних типів (головний розпорядник коштів - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації);

- субвенція на підготовку робітничих кадрів у сумі  271 162,7 тис.грн.,   яка   спрямовується   по   галузі   «освіта»   на утримання

професійно-технічних навчальних закладів (головний розпорядник коштів - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації);

медична субвенція у сумі 1 219 928,2 тис.грн., з яких 1 198 546,9 тис.грн. спрямовується на утримання закладів охорони здоров’я  (головний розпорядник коштів - Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації) та 21 381,3 тис.грн. передається бюджету м.Харків у вигляді цільової субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

- субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги у сумі 10 275,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації);

 

- субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії у сумі 1 205,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації);

- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 2 136 046,5 тис.грн. на реалізацію Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам», «Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги», що розподіляється між бюджетами районів і міст обласного значення;

- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям  і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 48 811,7 тис.грн. на реалізацію Закону України від 13.01.2005р. № 2342 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», що розподіляється між бюджетами районів і міст обласного значення;

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких  нечистот в сумі 1 055 922,4 тис.грн., що передається до бюджетів районів і міст обласного значення;

- субвенція на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) у сумі 29 731,9 тис.грн., що передається до бюджетів районів і міст обласного значення;

-  субвенція на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на транспорті загального користування в сумі 90 833,2 тис.грн. (в тому числі метрополітені – 29 900,0 тис.грн., міськелектротранспорті – 31 613,2 тис.грн., залізничному транспорті – 11 270,0 тис.грн., автомобільному транспорті – 18 050,0 тис.грн.), з яких передається районам та містам області 79 620,2 тис.грн. та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 11 213,0 тис.грн. (компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення в межах області);

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 18 174,6 тис.грн., що передається до бюджетів районів та міст обласного значення.

Розподіл субвенцій, що передаються бюджетам районів та міст обласного значення, затверджується в додатку № 5 до рішення сесії.

 

Разом з цим, з обласного бюджету до державного бюджету планується передача реверсної дотації в сумі 4 520,1 тис. грн., як бюджету з рівнем надходжень податку на прибуток підприємств вище 1,1 до середнього показника по Україні (вилучається 50% суми перевищення показника).

 

Таким чином, загальний обсяг обласного бюджету з врахуванням дотацій та цільових субвенцій з Державного бюджету України за доходами та видатками  складе – 6 299 710,5 тис.грн., в  тому  числі:

  загальний фонд: доходи – 6 165 843,5 тис.грн., видатки - 6 165 176,0 тис.грн. (профіцит в сумі 667,5 тис. грн. - передача коштів до бюджету розвитку),

  спеціальний фонд: доходи – 133 867,0 тис.грн., видатки – 134 534,5 тис.грн. (дефіцит в сумі 667,5 тис. грн. - передача коштів із загального фонду).

 

 

 

Директор Департаменту

фінансів Харківської ОДА                                                С.І. Овсянніков