ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

________ сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від ___ ____________ 2015 року                                                                    ____-VI

 

Про затвердження комплексної

Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної

операції на 2015 – 2016 роки та Порядку організації проведення відпочинку звільнених в запас (демобілізованих) військовослуж бовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області

 

 

            На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

           

            1. Затвердити комплексну Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки (додається).

 

            2. Харківській обласній державній адміністрації здійснювати фінансування комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки, виходячи із можливостей обласного бюджету.

 

3. Затвердити Порядок організації проведення  відпочинку звільнених в запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області (додається).

 

            4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування області розробити та затвердити відповідні комплексні програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції.

 

            5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення (Стронов А.О.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

Голова обласної ради                                                                               С. Чернов

 

Розробник: Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, 705-26-68, 705-26-93