ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від ________2015 року №

(______сесія_______скликання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна Програма соціальної

 

підтримки учасників антитерористичної

 

операції на 2015-2016 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

 2015 рік

 

 

Паспорт

комплексної Програми соціальної підтримки учасників

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки

 

 

1. Ініціатором розроблення комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки (далі - Програма) є Харківська обласна державна адміністрація.

 

2. Розробник Програми – Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

 

3. Відповідальний виконавець Програми – Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

           

            4. Учасники та виконавці Програми:

            галузеві управління Харківської обласної державної адміністрації, Харківський обласний центр зайнятості, Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До виконання завдань Програми планується залучити громадські, благодійні, волонтерські організації, соціальних партнерів  тощо.

 

5. Термін реалізації Програми – 2015 – 2016 роки.

 

6. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених з обласного бюджету по галузях: «соціальний захист та соціальне забезпечення» та «охорона здоров’я», та інших видатків з соціального захисту населення у межах можливостей обласного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 


  1. Загальні положення

 

Наразі одним з найбільш актуальних завдань є комплексне вирішення питань соціального забезпечення, соціального захисту учасників антитерористичної операції, зокрема демобілізованих військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей, та сімей загиблих учасників АТО.

На державному рівні це питання врегульовано через забезпечення надання державних соціальних гарантій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно з законом державними соціальними гарантіями охоплені учасники антитерористичної операції, які мають посвідчення учасника бойових дій, та сім'ї загиблих військовослужбовців, які отримали статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Всього до мирного життя в Харківській області повинні повернутися близько 2700 демобілізованих - це ті чоловіки, яких призвали під час «першої хвилі» часткової мобілізації рік тому. З них 1000 військовослужбовців проходили службу у військкоматах, понад 500 - у Збройних силах України, понад 800 - в Держприкордонслужбі і близько 250 - в Нацгвардії, 59 наших земляків загинули в зоні АТО.

Указом Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» обласним державним адміністраціям поставлено завдання невідкладно вирішити за участю відповідних органів місцевого самоврядування питання стосовно прийняття регіональних програм щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції та передбачення у місцевих бюджетах видатків на їх виконання.

 

2.                  Мета програми

 

Метою Програми є надання комплексу соціальних послуг з соціальної адаптації військовослужбовців після демобілізації, особливо тим, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснення взаємодопомоги та взаємопідтримки для демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей загиблих учасників АТО, надання медичних послуг, в тому числі з психологічної реабілітації, сприяння професійної адаптації тощо.

 

3.  Завдання Програми

 

Для забезпечення досягнення мети необхідно забезпечити виконання  наступних завдань:

надання сім’ям демобілізованих військовослужбовців, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та, у разі потреби, взяття їх під соціальний супровід;

 

створення при місцевих центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді груп взаємодопомоги та взаємопідтримки для демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей;

 

ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей учасників АТО та загиблих;

 

забезпечення діяльності інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру, на базі якого учасники АТО зможуть отримати необхідні консультації;

 

випуск та розповсюдження інформаційних матеріалів з контактами організацій, які надають допомогу та підтримку демобілізованим військовослужбовцям;

 

створення на місцевих рівнях мультидисциплінарних команд спеціалістів для організації та проведення роботи по соціальній адаптації демобілізованих із зони проведення АТО  військовослужбовців, в тому числі організації їх відпочинку;

 

сприяння зайнятості учасників військовослужбовців, демобілізованих із зони проведення антитерористичної операції, шляхом надання профорієнтаційних послуг, одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності тощо;

 

надання спектру медичних послуг (здійснення комплексних профілактичних медоглядів, проведення реабілітаційних заходів, в тому числі психологічної реабілітації).

 

  1. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів виділених з обласного бюджету на галузі: «соціальний захист та соціальне забезпечення», «охорона здоров’я» та інших видатків по соціальному захисту населення в межах можливостей обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

5. Очікувані результати

 

Реалізація даної Програми дозволить:

забезпечити соціальну адаптацію учасників антитерористичної операції;

максимально використати в інтересах держави потенціал демобілізованих із зони проведення АТО військовослужбовців та членів їх сімей,

поліпшити соціально-психологічний клімат в родинах учасників антитерористичної операції, взаємовідносини з найближчим оточенням,

поширити поінформованість учасників АТО про державні установи та недержавний сектор, що надають соціальну підтримку;

покращити їх здоров'я та психоемоційний стан;

повернути їх до соціуму;

створити безпечний простір для відновлення психологічних, духовних і фізичних ресурсів членів сімей загиблих, здійснити профілактику патологічного протікання процесу горя, знизити почуття соціальної ізольованості.

 

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на обласну державну адміністрацію.

Координація дій щодо виконання заходів покладається на Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада.


 

7. Заходи комплексної Програми  соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
на 2015-2016 роки

 

з/п

Найменування заходів

Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за виконання заходів

Термін виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. грн

2015 рік

2016 рік

1

2

3

4

5

6

7

7.1. Надання соціальних послуг

 

7.1.1.

Проведення циклу навчальних семінарів для спеціалістів та фахівців із соціальної роботи місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань надання комплексу послуг з соціальної адаптації військово-службовців після демобілізації

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Щороку у ІІ кварталі

В межах фінансування галузі

 

 

7.1.2.

Сприяння місцевим Центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у наданні соціальних послуг сім’ям демобілізованих військовослужбовців, які перебувають у складних життєвих обставинах, взяття, у разі потреби, цих сімей під соціальний супровід

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрацій, виконкомів міських рад

Протягом дії програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.1.3.

Створення при місцевих центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді груп взаємодопомоги та взаємопідтримки для демобілізо-ваних військовослужбовців та членів їх сімей, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей демобілізованих

 

місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрацій, виконкомів міських рад

Починаючи з травня 2015 року

В межах фінансування галузі

 

 

7.1.4.

Створення інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру на базі Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  для сімей/осіб з числа внутрішньо переміщених, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей із залученням громадської організації «Асоціація фахівців по подоланню наслідків психо-травмуючих подій»

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Травень, червень 2015 року

В межах фінансування галузі

 

 

7.1.5.

Забезпечення діяльності інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру на  базі Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для надання індивідуальних та групових консультацій, соціально-психологічної підтримки та допомоги, соціально-психологічної реабілітації та адаптації сімей/осіб з числа внутрішньо переміщених, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, та сімей загиблих учасників АТО

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Починаючи з ІІ півріччя 2015 року

В межах фінансування галузі

 

 

7.1.6.

Випуск та розповсюдження інформаційних буклетів, листівок, з контактами організацій, які надають і можуть надавати допомогу та підтримку демобілізованим військово-службовцям

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

ІІ квартал 2015, 2016 років

Обласний бюджет

50,0

50,0

7.1.7.

Проведення моніторингу здійснення місцевими центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді роботи по соціальній адаптації демобілізованих військовослужбовців

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

щопівроку

В межах фінансування галузі

 

 

7.1.8.

Створення на місцевих рівнях мультидисциплінарних команд (робочих групп) спеціалістів, забезпечення їх діяльності для організації та проведення роботи по соціальній адаптації демобілізованих військово-службовців, членів сімей загиблих учасників АТО

 

районні державні адміністрації, виконкоми міських рад

 

2015 рік

 

 

 

7.1.9.

Проводити зустрічі учнів та вихованців навчальних закладів з демобілізованими військово-службовцями – учасниками АТО

 

Департамент науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації

Протягом

дії Програми

 

 

 

7.1.10.

Забезпечувати участь учнів та вихованців навчальних закладів у благодійних акціях, спрямованих на соціальну підтримку та допомогу учасникам АТО

 

Департамент науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації

Протягом

дії Програми

 

 

 

7.1.11.

Розміщувати на веб-сайті обласної державної адміністрації та у державних, комунальних, комерційних ЗМІ (як соціальну рекламу) інформацію про номер гарячої лінії для учасників АТО

 

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

Протягом

дії Програми

 

 

 

7.1.12.

Здійснювати формування через обласні ЗМІ активного діалогу з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями, громадськістю з питань соціально-правового забезпечення членів родин загиблих. Поранених, інвалідів, ветеранів антитерористичної операції

 

 

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

Протягом

дії Програми

 

 

 

7.1.13.

Сприяти створенню та роботі громадських організацій, що представлятимуть інтереси учасників АТО

 

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

Протягом

дії Програми

 

 

 

7.1.14.

Організовувати урочисті зустрічі демобілізованих учасників АТО із залученням громадських організацій

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

 

Відповідно до графіку демобілізації

 

 

 

 

7.1.15.

Забезпечувати безкоштовне відвідування учасниками АТО та членами їх сімей, в тому числі сімей загиблих, театрально-концертних закладів м. Харкова

 

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

Протягом

дії Програми

 

 

 

7.1.16.

Забезпечення організації проведення  відпочинку звільнених в запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області терміном до 14 днів у порядку, визначеному рішенням обласної ради

 

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

Протягом

дії Програми

Обласний бюджет

2000,0

2000,0

7.1.17.

Забезпечення оздоровлення дітей шкільного віку, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків при проходженні військової служби в районах проведення антитеро-ристичної операції, а також дітей шкільного віку, які згідно з чинним законодавством потребують особливої соціальної уваги та підтримки, із сімей учасників антитерористичної операції

 

Департамент у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом

дії Програми

Державний та місцеві бюджети

 

 

7.2. Надання медичних послуг

 

7.2.1.

Організувати проведення комплексних профілактичних оглядів демобілізованих протягом 3-х робочих днів після звільнення та під час взяття на військовий облік у військкоматах області

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації разом із

Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради, керівниками закладів  охорони здоров'я

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.2.

Забезпечити проведення обстеження демобілізованих відповідно до чинних наказів Міністерства охорони здоров’я України та локальних протоколів

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації разом із

Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради, керівниками закладів  охорони здоров'я

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.3.

За підсумками проведених комплексних профілактичних оглядів розробити індивідуальні програми лікування, реабілітації
з визначеними конкретними термінами їх реалізації, залучивши заклади охорони здоров'я первинного, вторинного, третинного рівня та науково-дослідні інститути

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації разом із

Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради, керівниками закладів  

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.4.

Забезпечити своєчасне обстеження в повному обсязі та консультацію спеціалістів із спеціалізованих закладів охорони здоров'я, у разі необхідності

Керівники закладів охорони здоров'я:

КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом», КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»,

КЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1»

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.5.

Забезпечити проведення комплексних реабілітаційних заходів із залученням необхідних фахівців, у тому числі
і психологів у КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни»

 

КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни»

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.6.

Організувати на базі КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни» кабінет з психологічної реабілітації, створити відповідні умови, у тому числі для індивідуальної роботи з демобілізованими

 

КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни»

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.7.

Організувати кабінет
з психологічної реабілітації демобілізованих

 

КЗОЗ «Обласний психоневрологічний диспансер»

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.8.

Організувати поліпрофесійні бригади у складі фахівців психіатрів, психологів, психоте-рапевтів, молодшого спеціаліста з медичною освітою, передбачивши, у разі необхідності, залучення фахівців сексопатологів, наркологів, неврологів, логопедів, юристів та ін. для проведення реабілітаційних заходів демобілізованим та забезпечити їх виїзди в заклади охорони здоров'я

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.9.

Організувати постійно діючі семінари із залученням науковців Харківського національного медич-ного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичними працівниками
з питань організації, планування та проведення реабілітаційних заходів демобілізованим

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.10.

Виділити ліжка для реабілітації демобілізованих зі стійкими наслідками пост травматичного стресового розладу та психосоматичними порушеннями

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.11

Забезпечити комплексність надання психіатричної допомоги з урахуванням усіх біопсихо-соціальних чинників психічного розладу з розробленням заходів індивідуального підходу в наданні спеціалізованої медичної допомоги та послідовність у плануванні та реалізації комплексу діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.12.

Організувати на базі закладів охорони здоров'я кабінети з психологічної реабілітації демобілізованих Харківської області

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, головні лікарі Балаклійської, Богодухівської, Вал-ківської, Вовчанської, Дергачівської, Красно-градської, Лозівської, Мереф’янської, Чугу-ївської центральних районних та Куп’янської центральної міської лікарень

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.2.13.

Забезпечити направлення
на госпіталізацію в спеціалізовані профільні заклади охорони здоров'я демобілізованих, мешканців Харківської області, які потребують реабілітації

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, головні лікарі: Балаклійської, Богодухівської, Вал-ківської, Вовчанської, Дергачівської, Красно-градської, Лозівської, Мереф’янської, Чугу-ївської центральних районних та Куп’янської центральної міської лікарень

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування галузі

 

 

7.3. Надання послуг службою зайнятості

 

7.3.1.

Сприяти наданню проф-орієнтаційних послуг учасникам АТО, в тому числі шляхом розробки інформаційних матеріалів

Харківський обласний центр зайнятості

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.2.

Сприяти працевлаштуванню осіб, звільнених з військової служби після участі в АТО, на вакантні та новостворені робочі місця, у т. ч.:

- з виплатою компенсації єдиного внеску роботодавцям;

- шляхом участі в тренінгах із залученням викладачів

Харківський обласний центр зайнятості

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.3.

Сприяти професійній адаптації безробітних з числа осіб, звільнених з військової служби після участі в АТО, шляхом:

організації їх навчання за новими професіями;

підвищення професійного рівня за раніше здобутими професіями та спеціальностями;

видачі ваучерів на проходження навчання

Харківський обласний центр зайнятості

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.4.

Забезпечити співпрацю з регіональними органами освіти і науки, громадськими та волонтерськими організаціями щодо здійснення психологічного супроводу демобілізованих із зони проведення АТО військово-службовців

Харківський обласний центр зайнятості

Протягом

дії Програми

 

 

 

7.3.5.

Підтримувати започаткування  учасниками АТО, власної справи шляхом здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності

Харківський обласний центр зайнятості

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.6.

Вживати заходи щодо тимчасової зайнятості учасників АТО, шляхом залучення їх до громадських робіт та збільшення переліку таких робіт за потреби

Харківський обласний центр зайнятості

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.7.

Створити у приміщеннях військкоматів інформаційних куточків для розміщення в них інформаційних матеріалів та нормативно-правових актів у сфері зайнятості та соціального захисту населення на випадок безробіття з постійною їх актуалізацією

Харківський обласний центр зайнятості

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

 

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.8.

Актуалізувати інформаційне наповнення профінформаційних секторів центрів зайнятості з урахуванням інформаційних потреб таких осіб та розташування актуальних матеріалів у загальнодоступних місцях

Харківський обласний центр зайнятості

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.9.

Створити окрему базу даних безробітних громадян, які під час перебування  на обліку в службі зайнятості були мобілізовані до зони АТО, для надання повного спектру послуг служби зайнятості з метою їх повернення до зайнятості

Харківський обласний центр зайнятості

Протягом

дії Програми

В межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

2050,0

2050,0

 

 

Заступник голови обласної ради                                                                                                               Л. Давидова