ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від ________2015 року № ____

(______сесія_______скликання)

 

 

Порядок організації проведення  відпочинку звільнених в запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області

 

1. Цей Порядок визначає механізм організації проведення 14-денного відпочинку (далі – відпочинок) на базі санаторно-курортних закладів, розташованих на території Харківської області (далі – санаторно-курортні заклади), звільнених в запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО (далі – особи), які зареєстровані на території Харківської області,  за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету районним бюджетам, бюджетам міст обласного значення.

 

2. Бюджетні кошти спрямовуються санаторно-курортному закладу на відшкодування витрат за відпочинок направлених осіб.

 

3. Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області є місцеві управління соціального захисту населення.

Перерахування субвенції здійснюється згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2013 року № 938.

 

4. Для визначення осіб, які потребують відпочинку, та санаторно-курортного закладу, у якому буде проводитися відпочинок, голови районних державних адміністрацій та міські голови міст обласного значення створюють робочу групу, до складу якої входять фахівці органів соціального захисту населення, охорони здоров’я, силових структур. До складу робочої групи можуть бути включені фахівці інших органів виконавчої влади та представники громадських організацій.

Засідання робочої групи проводяться за потребою.

Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписується членами робочої групи, присутніми на засіданні.

Направлення на відпочинок до санаторно-курортного закладу (далі – направлення) підписується головою робочої групи та реєструється в окремому журналі.

Засвідчена в установленому порядку копія протоколу та направлення передаються місцевому управлінню соціального захисту населення для подальшої роботи.

 

5. Особи, зазначені у пункті 1 цього Порядку, звертаються до місцевого управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання із письмовою заявою, до якої додають такі документи:

 копія паспорта;

 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

 медична довідка лікувальної установи щодо відсутності протипоказань для проходження відпочинку в санаторно-курортних закладах;

 копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №413, або копія наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу), виданого з відомостями про участь особи в антитерористичній операції.

 

6. Місцеві управління соціального захисту населення:

 формують і подають на розгляд робочій групі пакет документів для прийняття рішення про направлення (відмову у направленні) особи на відпочинок до санаторно-курортного закладу;

 отримують від робочої групи копію протоколу її засідання з визначення санаторно-курортного закладу, у якому буде проводитися відпочинок, список осіб, які направляються на відпочинок та направлення (форма направлення додається);

 за рішенням робочої групи видають особі направлення для відпочинку до санаторно-курортного закладу;

 на підставі акта виконаних робіт, наданих санаторно-курортним закладом, подають до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації заявку на фінансування;

  здійснюють відшкодування санаторно-курортному закладу за надані послуги з відпочинку після отримання фінансування та на підставі укладеного договору;

 щомісяця до 5 числа місяця наступного за звітним, подають до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації звіти про кількість осіб, які були охоплені відпочинком.

 

7. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації:

 координує діяльність органів соціального захисту населення з питання проходження особами відпочинку;

 здійснює розподіл коштів між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення згідно з потребою;

 на підставі заявки місцевих управлінь соціального захисту населення направляє зведену заявку на фінансування до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

 після отримання фінансування здійснює перерахування коштів субвенції районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення відповідно до затверджених в обласному бюджеті обсягів асигнувань;

 проводить моніторинг щодо чисельності осіб, які отримали послуги з відпочинку, на підставі звітів місцевих органів соціального захисту населення.

 

8. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Заступник голови обласної ради                                                                       Л. Давидова