Паспорт

комплексної Програми соціальної підтримки учасників

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки

 

 

1. Ініціатором розроблення комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки (далі – Програма) є Харківська обласна державна адміністрація.

 

2. Розробник Програми – Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

 

3. Відповідальний виконавець Програми – Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

           

            4. Учасники та виконавці Програми:

            галузеві департаменти Харківської обласної державної адміністрації; Харківський обласний центр зайнятості; Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

5. Термін реалізації Програми: 2015 – 2016 роки.

 

6. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених із обласного бюджету по галузях «Соціальний захист та соціальне забезпечення», «Охорона здоров’я», та інших видатків із соціального захисту населення у межах можливостей обласного бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 09 квітня 2015 року № 1209-VI

(XXXV сесія VI скликання)

 

 

 

 

 

 

Комплексна Програма соціальної

 

підтримки учасників антитерористичної

 

операції на 2015 - 2016 роки

 

 

 

 

 

м. Харків

 2015 рік

 

 

 

 

 


1. Загальні положення

 

Одним із найбільш актуальних завдань є комплексне вирішення питань соціального забезпечення, соціального захисту учасників антитерористичної операції (далі – АТО), зокрема демобілізованих військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО.

На державному рівні це питання врегульовано через забезпечення надання державних соціальних гарантій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно із Законом державними соціальними гарантіями охоплені учасники антитерористичної операції, які мають посвідчення учасника бойових дій, та сім'ї загиблих військовослужбовців, які отримали статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Усього до мирного життя в Харківській області повинні повернутися близько 2700 демобілізованих – це ті громадяни, яких призвали під час «першої хвилі» часткової мобілізації рік тому. Із них 1000 військовослужбовців проходили службу у відділеннях військкоматів, понад 500 – у лавах Збройних Сил України, понад 800 – у підрозділах Державної прикордонної служби України і близько 250 – у підрозділах Національної гвардії України. У зоні АТО загинули 59 наших земляків.

Указом Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015  «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» обласним державним адміністраціям поставлено завдання за участю відповідних органів місцевого самоврядування невідкладно вирішити питання стосовно прийняття регіональних програм щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції та передбачення у місцевих бюджетах видатків на їх виконання.

 

2. Мета програми

 

Метою Програми є надання комплексу соціальних послуг із соціальної адаптації звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, особливо тим, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей загиблих учасників АТО, надання медичних послуг, у тому числі з психологічної реабілітації, сприяння  у професійній адаптації тощо.

 

3. Завдання Програми

 

Для забезпечення досягнення мети необхідно забезпечити виконання  таких завдань:

надання сім’ям звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, та перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та, у разі потреби, забезпечення їх соціальним супроводом;

 

створення при місцевих центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді груп взаємодопомоги та взаємопідтримки для звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, та членів їх сімей;

 

ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей учасників АТО та загиблих;

 

забезпечення діяльності інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру, на базі якого учасники АТО зможуть отримати необхідні консультації;

 

випуск та розповсюдження інформаційних матеріалів із контактами організацій, які надають допомогу та підтримку демобілізованим військовослужбовцям;

 

створення на місцевих рівнях мультидисциплінарних команд (робочих груп) спеціалістів для організації та проведення роботи з соціальної адаптації звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, у тому числі організації проведення їх відпочинку;

 

сприяння зайнятості звільненним у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, шляхом надання профорієнтаційних послуг, одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності тощо;

 

надання медичних послуг (здійснення комплексних профілактичних медоглядів, проведення реабілітаційних заходів, у тому числі з психологічної реабілітації).

 

4. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених із обласного бюджету по галузях «Соціальний захист та соціальне забезпечення», «Охорона здоров’я», та інших видатків із соціального захисту населення у межах можливостей обласного бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

5. Очікувані результати

 

Реалізація Програми дозволить:

забезпечити послугами із соціальної адаптації учасників АТО;

поліпшити соціально-психологічний клімат у родинах учасників АТО, взаємовідносини з найближчим оточенням;

забезпечити учасників АТО інформацією про державні установи та недержавний сектор, що надають послуги із соціальної підтримки;

створити умови для покращення здоров'я та психоемоційного стану учасників АТО;

створити умови для відновлення психологічного, духовного і фізичного стану членів сімей загиблих.

 

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Харківську обласну державну адміністрацію.

Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює  Харківська обласна рада.


7. Заходи комплексної Програми  соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
на 2015 - 2016 роки

 

з/п

Найменування заходів

Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за виконання заходів

Термін виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

2015 рік

2016 рік

1

2

3

4

5

6

7

7.1. Надання соціальних послуг

 

7.1.1.

Проведення циклу навчальних семінарів для спеціалістів та фахівців із соціальної роботи місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань надання комплексу послуг із соціальної адаптації військово-службовців після демобілізації

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

щороку,

 ІІ квартал

 

 

 

7.1.2.

Сприяння роботі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних державних адміні-страцій, виконкомів міських рад міст обласного значення, з надання соціальних послуг сім’ям, звільнених у запас (демобілізованих) військовослуж-бовців, які брали участь в АТО, та перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення їх, у разі потреби, соціальним супроводом

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних державних адміністра-цій, виконкомів міських рад міст обласного значення

 

протягом дії Програми

 

 

 

7.1.3.

Створення при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районних державних адміні-страцій, виконкомів міських рад міст обласного значення груп взаємодопомоги та взаємо-підтримки для звільнених у запас (демобілізованих) військовослуж-бовців, які брали участь в АТО, та членів їх сімей, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей демобілізованих

 

центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних державних адміністра-цій, виконкомів міських рад міст обласного значення

 

починаючи з травня

2015 року

 

 

 

7.1.4.

Створення інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру на базі Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  для сімей/осіб із числа внутрішньо переміщених, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей із залученням громадської організації «Асоціація фахівців по подоланню наслідків психо-травмуючих подій»

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

травень, червень 2015 року

 

 

 

7.1.5.

Забезпечення діяльності інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру на  базі Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для надання індивідуальних та групових консультацій, соціально-психологічної підтримки та допомоги, соціально-психологічної реабілітації та адаптації сімей/осіб із числа внутрішньо переміщених, учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

починаючи з
ІІ півріччя

2015 року

 

 

 

7.1.6.

Друкування та розповсюдження буклетів, листівок з інформацією про організації, які надають і можуть надавати допомогу та підтримку звільненим у запас (демобілізованим) військовослуж-бовцям, які брали участь в АТО

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

ІІ квартал
2015 року,

ІІ квартал

2016 року

обласний бюджет

50,0

50,0

7.1.7.

Проведення моніторингу стану  здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних державних адміні-страцій, виконкомів міських рад міст обласного значення роботи з соціальної адаптації  звільнених у запас (демобілізованих) військово-службовців, які брали участь в АТО

 

Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

щопівроку

 

 

 

7.1.8.

Створення на місцевих рівнях мультидисциплінарних команд (робочих груп) спеціалістів, забезпечення їх діяльності для організації та проведення роботи з соціальної адаптації звільнених у запас (демобілізованих) військово-службовців, які брали участь в АТО, членів сімей загиблих учасників АТО

 

районні державні адміністрації, виконкоми міських рад  міст обласного значення

 

2015 рік

 

 

 

7.1.9.

Проведення зустрічей учнів та вихованців навчальних закладів із учасниками АТО

 

Департамент науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.1.10.

Забезпечення участі учнів та вихованців навчальних закладів у благодійних акціях, спрямованих на соціальну підтримку та допомогу учасникам АТО

 

Департамент науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.1.11.

Розміщення на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації та у державних, комунальних, комерційних ЗМІ інформації з контактним номером телефону «гарячої лінії» для учасників АТО (як соціальної реклами)

 

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.1.12.

Забезпечення формування через обласні ЗМІ активного діалогу з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями з питань соціально-правового забезпечення членів родин загиблих учасників АТО, поранених, інвалідів, ветеранів АТО тощо

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.1.13.

Сприяння створенню та роботі громадських організацій, що представлятимуть інтереси учасників АТО

 

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.1.14.

Вжиття заходів щодо організації та  проведення спільно з громадськими організаціями урочистих зустрічей звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО

 

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

 

відповідно до графіка демобілізації

 

 

 

 

7.1.15.

Забезпечення безкоштовного відвідування учасниками АТО та членами їх сімей, у тому числі сімей загиблих, театрально-концертних закладів м. Харкова

 

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.1.16.

Забезпечення організації проведення  відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, у санаторно-курортних закладах Харківської області терміном до 14 днів згідно з відповідним порядком, затвердженим  рішенням обласної ради

 

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

упродовж

дії Програми

Обласний бюджет

2000,0

2000,0

7.1.17.

Забезпечення оздоровленням дітей шкільного віку, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків при проходженні військової служби в районах проведення АТО, а також дітей шкільного віку, які згідно з чинним законодавством потребують особливої соціальної уваги та підтримки, із сімей учасників антитерористичної операції

 

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

упродовж

дії Програми

державний та місцеві бюджети

 

 

7.2. Надання медичних послуг

 

7.2.1.

Організація проведення комплексних профілактичних оглядів демобілізованих військовослужбовців протягом 3-х робочих днів після їх звільнення від проходження військової служби та під час взяття на військовий облік у військкоматах області

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації разом із

Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради, керівниками закладів  охорони здоров'я

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.2.

Забезпечення проведення обстежень звільнених у запас (демобілізованих) військово-службовців, які брали участь в АТО, відповідно до чинних наказів Міністерства охорони здоров’я України та локальних протоколів

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації разом із

Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради, керівниками закладів  охорони здоров'я

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.3.

Розроблення за підсумками проведених комплексних профілактичних оглядів індивідуальних програм лікування, реабілітації з визначеням конкретних термінів їх реалізації, залучивши заклади охорони здоров'я первинного, вторинного, третинного рівнів та науково-дослідні інститути

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації разом із

Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради, керівниками закладів охорони здоров'я 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.4.

Забезпечення проведення своєчасного обстеження в повному обсязі та надання консультацій спеціалістами спеціалізованих закладів охорони здоров'я, у разі необхідності

заклади охорони здоров'я:

КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом»;
 КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня»;

КЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1»

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.5.

Забезпечення проведення комплексних реабілітаційних заходів із залученням необхідних фахівців, у тому числі
психологів, у КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни»

 

КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни»

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.6.

Організація на базі КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни» діяльності кабінету з психологічної реабілітації, створення відповідних умов, у тому числі для індивідуальної роботи з демобілізованими військово-службовцями

 

КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни»

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.7.

Організація діяльності кабінету
з психологічної реабілітації звільнених у запас (демобілізованих) військово-службовців, які брали участь в АТО

 

КЗОЗ «Обласний психоневрологічний диспансер»

упродовж  

дії Програми

 

 

 

7.2.8.

Організація діяльності поліпрофесійної бригади у складі фахівців психіатрів, психологів, психотерапевтів, молодшого спеціаліста з медичною освітою, передбачивши, у разі необхідності, залучення фахівців сексопатологів, наркологів, неврологів, логопедів, юристів та інших, проведення реабілітаційних заходів для звільненних у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, та забезпечення їх можливістю виїхати до  закладів охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.9.

Організація постійно діючих семінарів із залученням науковців Харківського національного медич-ного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичними працівниками
з питань організації, планування та проведення реабілітаційних заходів для демобілізованих

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.10.

Виділення ліжок для реабілітації демобілізованих зі стійкими наслідками посттравматичного стресового розладу та психосоматичними порушеннями

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.11.

Забезпечення комплексного надання психіатричної допомоги з урахуванням усіх біопсихо-соціальних чинників психічного розладу з розробленням заходів індивідуального підходу в наданні спеціалізованої медичної допомоги та послідовність у плануванні та реалізації комплексу діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.12.

Організація на базі закладів охорони здоров'я діяльності кабінетів з психологічної реабілітації звільнених у запас (демобілізованих) військово-службовців, які брали участь в АТО

 

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ Балаклійської районної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня», КЗОЗ «Богодухівська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Валківська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Вовчанська центральна районна лікарня», РТМО КЗОЗ «Дергачівська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Красноградська  центральна районна лікарня», КЗОЗ «Лозівська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Мереф’янська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня» та КЗОЗ «Куп’янська центральна міська  лікарня»

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.2.13.

Забезпечення направлення
на госпіталізацію у спеціалізовані профільні заклади охорони здоров'я демобілізованих, мешканців Харківської області, які потребують реабілітації

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ Балаклійської районної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня», КЗОЗ «Богодухівська  центральна районна лікарня», КЗОЗ «Валківська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Вовчанська центральна районна лікарня», РТМО КЗОЗ «Дергачівська центральна районна лікарня», КЗОЗ  «Красноградська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Лозівська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Мереф’янська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня» та КЗОЗ «Куп’янська центральна міська  лікарня»

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.3. Надання послуг службою зайнятості

 

7.3.1.

Сприяння наданню проф-орієнтаційних послуг учасникам АТО, у тому числі шляхом забезпечення інформаційними матеріалами

Харківський обласний центр зайнятості

упродовж

дії Програми

у межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.2.

Сприяння працевлаштуванню осіб, звільнених із військової служби після участі в АТО, на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою компенсації єдиного внеску роботодавцям

 

Харківський обласний центр зайнятості

упродовж  

дії Програми

у межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.3.

Сприяння професійній адаптації безробітних із числа осіб, звільнених із військової служби після участі в АТО, шляхом:

організації їх навчання за новими професіями;

підвищення професійного рівня за раніше здобутими професіями та спеціальностями;

видачі ваучерів на проходження навчання;

організації та проведення тренінгів із залученням викладачів

Харківський обласний центр зайнятості

упродовж

дії Програми

у межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.4.

Забезпечення співпраці з регіональними органами освіти і науки, громадськими та волонтерськими організаціями щодо здійснення психологічного супроводу звільнених у запас (демобілізованих) військово-службовців, які брали участь в АТО

Харківський обласний центр зайнятості

упродовж

дії Програми

 

 

 

7.3.5.

Підтримання започаткування  власної справи учасниками АТО шляхом здійснення виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Харківський обласний центр зайнятості

упродовж

дії Програми

у межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.6.

Вжиття заходів із залучення учасників АТО до громадських робіт та розширення переліку таких робіт за потребою

Харківський обласний центр зайнятості,

Департамент соціаль-ного захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

 

протягом

дії Програми

у межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.7.

Оформлення у приміщеннях військкоматів куточків для розміщення інформаційних матеріалів і нормативно-правових актів у сфері зайнятості та соціального захисту населення на випадок безробіття та постійне їх оновлення

Харківський обласний центр зайнятості,

Департамент соціаль-ного захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

 

упродовж

дії Програми

у межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

7.3.8.

Створення окремої бази даних безробітних громадян, які під час перебування  на обліку в службі зайнятості були мобілізовані до зони АТО, для надання повного спектру послуг служби зайнятості

 

Харківський обласний центр зайнятості

упродовж  

дії Програми

у межах фінансування з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

 

Разом :

 

 

 

2050,0

2050,0

 

 

 

 

Заступник голови обласної ради                                                                                                               Л. Давидова