ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

___  сесія  VІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ПРОЕКТ

 

Від  _____________  2017 року                                   № ___-VІI

 

 

 

 

 

 

Про розподіл субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», згідно з Порядком та умовами надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877, ураховуючи протокольне рішення від 13 грудня 2017 року № 1 комісії з питань визначення напрямів та об’єктів для розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 694, керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, статтею 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Розподіл субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, що додається.

Головним розпорядником коштів субвенції визначити службу у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації у частині передачі міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018690.

 

2. Зміївській районній державній адміністрації, Красноградській районній державній адміністрації, Первомайській районній державній адміністрації, Харківській районній державній адміністрації у межах повноважень спрямувати субвенцію на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу та соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань бюджету (Немикіна Л.П.); з питань молодіжної політики, спорту та туризму (Мураєва В.О.).

 

 

 Голова обласної ради                                                                           С. Чернов