ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради «Про розподіл субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації»

 

До обласної ради надійшов лист про винесення на розгляд позачергової сесії обласної ради питання про розподіл субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Відповідно до Закону України від 13.07.2017 № 2137-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» бюджетною програмою КПКВК 2511180 в обласному бюджеті Харківської області передбачено видатки в обсязі 11154,700 тис. гривень.

Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (далі – Порядок) затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877.

Згідно з п. 6 Порядку, розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.12.2017 № 694 було створено комісію з питань визначення напрямів та об’єктів для розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

12.12.2017 вищезазначена комісія розглянула пропозиції і документи, подані районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та прийняла рішення з пропозиціями стосовно розподілу субвенції за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, яке оформлено протоколом і підписано членами цієї комісії (додається), яке згідно з п. 9 Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 подані обласній державній адміністрації.

Основною метою освоєння субвенції на території регіону сприятиме зменшенню ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади, влаштуванню їх до дитячих будинків сімейного типу, забезпеченню можливостей для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від 12 років, які практично не мають шансів бути влаштованими в сім'ю, виховуватися в сімейних умовах, а також забезпеченню соціальної підтримки осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними повноліття, а саме надання соціального житла.

Так, Красноградська районна державна адміністрація надала пропозиції і документи щодо напрямку розподілу субвенції для місцевого бюджету, а саме придбання житла для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Це дасть можливість влаштувати 5 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, які вже виховуються в державних закладах або мають ризик бути влаштованими до державних закладів.

Зміївська районна державна адміністрація за рахунок субвенції з державного бюджету надала пропозиції і документи щодо придбання 2 квартир соціального призначення та 1 будинку для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Це дасть можливість надати соціальне житло 2 дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування або особам з їх числа, та влаштувати до дитячого будинку сімейного типу 9 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Харківська районна державна адміністрація за рахунок субвенції з державного бюджету надала пропозиції і документи щодо придбання 9 квартир соціального призначення, яке надасть можливість 14 дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування або особам з їх числа користування соціальним житлом.

Первомайська районна державна адміністрація за рахунок субвенції з державного бюджету надала пропозиції і документи щодо придбання 7 квартир соціального призначення, яке надасть можливість 7 дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування або особам з їх числа користування соціальним житлом.

Враховуючи вищевикладене, підготовлено проект рішення обласної ради «Про розподіл субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації»

 

Начальник служби у справах дітей

Харківської обласної державної адміністрації                        Шевченко О.В.