ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____ сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Проект

 

 

Від  «___» __________ 2017 року                                                          № ___ - VІІ

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 329-VIІ (зі змінами)

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 329-VІІ, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 23 лютого 2017 року № 376-VII,  від 25 травня 2017 року № 440-VII,  від 31 серпня 2017 року № 501-VІІ та від 07 грудня 2017 року № 562-VII, а саме:

 

у колонці «Розпорядник коштів» пунктів 49, 50, 51, 52 розділу «ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ» таблиці по галузі «Житлово-комунальне господарство» частини V «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного значення у 2017 році» слова «Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації» замінити словами «Зміївська районна державна адміністрація».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                                С. Чернов

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705-10-51