ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____ сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Проект

 

 

Від  «___» __________ 2017 року                                                                 № ___ - VІІ

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 329-VIІ (зі змінами)

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 329-VІІ, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 23 лютого 2017 року № 376-VII,  від 25 травня 2017 року № 440-VII,  від 31 серпня 2017 року № 501-VІІ та від 07 грудня 2017 року № 562-VII, а саме:

 

- доповнити частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2017 рік» таблицею 4.13. «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РИТУАЛ»»:

 

 

 

 

 

 

 

«4.13. Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РИТУАЛ»

 

№ п/п

Назва заходів

Сума

видатків на виконання, тис. грн

 

Головний

розпорядник

коштів

1.

Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РИТУАЛ» для погашення заборгованості із заробітної плати минулих періодів шляхом проведення платежів з реєстраційного рахунку розпорядника коштів Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на рахунок комунального підприємства Харківської обласної ради «Ритуал», відкритий у комерційному банку

130,1

Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації

 

Всього

130,1

 

»;

 

у колонці «Розпорядник коштів» пунктів 49, 50, 51, 52 ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ таблиці по галузі «Житлово-комунальне господарство» частини V «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного значення у 2017 році» слова «Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації» замінити словами «Зміївська районна державна адміністрація».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                С. Чернов

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705-10-51