ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

XLI  сесія  V  скликання

 

РІШЕННЯ

 

Від 29 квітня 2009 року                                                                 № 1211-V

 

Про внесення змін до рішення

обласної ради від 03 лютого 2009 року

№ 1107-V „Про обласний бюджет

на 2009 рік” (із змінами)

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України (2542-14) та статті 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” (280-97/ВР) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1107-V „Про обласний бюджет на 2009 рік” (р1107-5) із змінами, внесеними рішенням  обласної ради від 06 березня 2009 року  № 1120-V (р1120-5), від 26 березня 2009 року № 1136-V (р1136-5), виклавши його у новій редакції:

 

„1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2009 рік у сумі 2964735,0 тис.грн.

Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначити   у сумі  2437122,4 тис.грн., спеціального фонду бюджету – у сумі 527612,6 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – в сумі 121150,4 тис.грн.      (додаток 1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на   2009 рік у сумі 2967182,8 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – в сумі 2437122,4 тис.грн., та видатків спеціального фонду бюджету – в сумі 530060,4 тис.грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою  (додаток 3) структурою бюджету.

 

3.Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету на 2009 рік у сумі 10000 тис.грн.

 

4. Затвердити на 2009 рік:

 

обсяги повернення кредитів до обласного бюджету в сумі   832,0 тис.грн., а саме повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 832,0 тис.грн.;

обсяги надання кредитів з обласного бюджету в сумі 387,1 тис.грн., а саме надання кредитів із спеціального фонду в сумі 387,1 тис.грн. (додаток 4).

 

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2009 рік (згідно із додатком 5 до цього рішення):

 

додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 30543,8 тис.грн.;

 

субвенцій районним, міським (міст обласного значення) бюджетам:

 

-   на надання пільг та субсидій населенню – у сумі 616386,5 тис.грн.;

 

- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – у сумі 833299,3 тис.грн.;

 

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 11312,7 тис.грн.;

 

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – у сумі 405,6 тисрн.;

 

- районному бюджету Великобурлуцького району на утримання притулку для дітей – у сумі 544,4 тис.грн.;

 

- міському бюджету м. Люботина на видатки, пов'язані з навчанням учнів Люботинської загальноосвітньої школи-інтернату І ступеня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської обласної ради у загальноосвітніх школах міської місцевості, – у сумі  564,0 тис.грн.;

 

- міському бюджету м. Куп'янська для компенсації витрат Куп'янської центральної міської лікарні на приготування їжі хворим Обласного протитуберкульозного диспансеру № 5, – у сумі  41,5 тис.грн.;

 

- міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 10581,7 тис.грн.;

 

- районним бюджетам області для проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для дитячих дошкільних закладів – у сумі 1200,0 тис.грн.;

 

-  інші субвенції районним та міським бюджетам – у сумі 17647,2 тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 7408,9 тис.грн., за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) – 10238,3 тис.грн.;

 

- інша субвенція районним та міським бюджетам на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності – у сумі 17420,0 тис.грн.;

 

- інша субвенція районним та міським бюджетам за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – у сумі 6218,0 тис.грн.;

 

субвенцій державному бюджету на виконання окремих обласних програм – у сумі 502,0 тис.грн.;

 

субвенції обласному бюджету Полтавської області на утримання об’єктів спільного користування для розрахунків з міжобласними медичними закладами (на лікування засуджених хворих Харківської області в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева) – у сумі 595,5 тис.грн.

 

6. Установити компенсаційні виплати депутатам обласної ради на здійснення депутатських повноважень у розмірі 455 грн. на місяць (75% мінімальної заробітної плати - 605 грн.) з 1 січня 2009 року.

 

7. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на   2009 рік у сумі 2850,0 тис.грн.

 

8. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету   до  спеціального  фонду  (бюджету  розвитку),  у  сумі  28068,2 тис.грн.

 

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування  яких у 2009 році буде здійснено  за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

 

10. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

 

Визначити захищеними видатками обласного бюджету на 2009 рік видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації  (код 1172)  та заходи,  пов’язані з підготовкою  і  проведенням  в Харківській  області  матчів  фінальної  частини  чемпіонату  Європи   2012 року з футболу.

 

11. Дозволити Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації отримувати короткотермінові та безвідсоткові позички в управлінні Державного казначейства у Харківській області на покриття тимчасових касових розривів та надати право підписання відповідних договорів його керівнику.

12. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2009 рік (додаток 7).

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків.

 

13. Затвердити у складі обласного бюджету додаткові видатки на фінансування окремих програм у сумі  126514,1 тис.грн. (додаток 8).

 

14. Розпорядники коштів обласного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів обласного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками коштів обласного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

 

15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

 

16. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід обласного бюджету.

 

17. Установити, що підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та їх об’єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які встановлені рішенням Харківської обласної ради від 03 квітня 2007 року № 200-V  „Про затвердження порядку і нормативу відрахування до загального фонду обласного бюджету частини прибутку господарських організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”. (р200-5)

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до обласного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році.

Підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та їх об’єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 

18. Встановити, що видатки на надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам проводяться в межах та за рахунок надходження коштів від повернення кредитів, коштів, які надходять від сплати відсотків за користування кредитами, Харківським регіональним відділенням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву через Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації.

Фінансування на сплату відсотків АКБ ”Укрсоцбанк” за обслуговування пільгових кредитів, наданих членам житлово-будівельних кооперативів, проводиться за рахунок надходження коштів від повернення кредитів житлово-будівельними кооперативами “Печеніжець” та “Первомай-1”.

 

19. Затвердити розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання в 2009 році (додаток 9).

 

20. Доповнити пункт 1.4 Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 17 листопада 1998 року (р4-5-3), із змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 15 жовтня 2004 року (р17-15-4) та від 29 березня 2005 року (р25-3-4) фразою: „та Головне фінансове управління в частині передачі міжбюджетних трансфертів районам та містам області.”.

 21. Затвердити джерелом покриття видатків обласного бюджету вільні залишки коштів обласного бюджету на 01 січня 2009 року по спеціальному фонду в сумі 2003,0 тис.грн.

 

22. Доручити голові обласної ради підписати угоди з відповідними радами щодо передачі субвенцій з обласного бюджету:

 

-  районному бюджету Великобурлуцького району на утримання притулку для дітей – в сумі 544,4 тис.грн.;

 

-   міському бюджету м. Люботина на видатки, пов'язані з навчанням учнів Люботинської загальноосвітньої школи-інтернату І ступеня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської обласної ради у загальноосвітніх школах міської місцевості, – у сумі     564,0 тис.грн.;

 

- міському бюджету м. Куп'янська для компенсації витрат Куп'янської центральної міської лікарні на приготування їжі хворим Обласного протитуберкульозного диспансеру № 5 – у сумі  41,5 тис.грн.;

 

- обласному бюджету Полтавської області на утримання об’єктів спільного користування для розрахунків з міжобласними медичними закладами (на лікування засуджених хворих Харківської області в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева) – у сумі 595,5 тис.грн.;

 

та одержання субвенцій в обласний бюджет:

 

- з міського бюджету м. Харкова на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу „Металіст”, м. Харків, на виконання цільової Програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – у сумі 30000,0 тис.грн.; 

 

- з обласного бюджету Полтавської області на утримання об’єктів спільного користування для розрахунків з міжобласними спеціалізованими медичними закладами за проведення аналізу крові на фенілкетонурію та природжений гіпотиреоз в Харківському спеціалізованому медико-генетичному центрі – у сумі 89,7 тис.грн.;

 

- з обласного бюджету Чернігівської області на утримання об’єктів спільного користування для розрахунків з міжобласними спеціалізованими медичними закладами за проведення аналізу крові на фенілкетонурію та природжений гіпотиреоз в Харківському спеціалізованому медико-генетичному центрі – у сумі 64,1 тис.грн.;

 

23. Надати право Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації розміщувати в державних банках на умовах депозитних договорів тимчасово вільні кошти обласного бюджету для отримання додаткових доходів, відповідно до ст. 52 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” (835-17), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 52 (52-2009-п), та за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

 

24. Встановити, що кошти цільової субвенції, одержаної з Державного бюджету України до спеціального фонду обласного бюджету, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення, затверджених для населення, централізовано перераховуються через головного розпорядника коштів обласного бюджету – Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації – без розподілу між бюджетами районів і міст обласного значення, за згодою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на суму фактично проведених розрахунків.

 

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Немикіна Л.П.).”.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                      С.Чернов