ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХLІ сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 29 квітня 2009 року                                                                               1214-V

 

 

Про невідкладність вирішення питань щодо покращення стану справ на державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка»

 

 

 

Незважаючи на неодноразові обговорення питань щодо стану справ на державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», які було ініційовано на сесіях обласної ради, та звернення на адреси Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра України, у тому числі двічі в поточному році, стан справ на цьому підприємстві не покращився.

Ігноруючи доручення Прем’єр-міністра України, погодження підготовленого Міністерством промислової політики України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання завантаженості потужності підприємства державними замовленнями зволікається, тому позитивного рішення, як і раніше, немає.

Головною причиною цього є те, що Міністерство не проявляє активності, зацікавленості та наполегливості в оперативному вирішенні питань щодо виробничої програми підприємства на 2009 рік, яка передбачала б у тому числі і участь підприємства у виконанні завдань за замовленнями підприємств суміжних галузей.

На теперішній час виробнича програма підприємства сформована від обсягу рівня 2008 року тільки на 47%, і це з урахуванням того, що саме на 2008 рік припадало найбільше зменшення обсягів виробництва.

Все це створює значну соціальну напругу в трудовому колективі підприємства, працівники якого протягом декількох місяців не отримують заробітної плати та не мають реальної перспективи щодо стабільної роботи.

 

Виходячи з викладеного вище, з метою суттєвого впливу на покращення виробничої діяльності підприємства обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.        Запропонувати обласній державній адміністрації до 20 травня цього року ініціювати розгляд питання щодо стану справ на державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» в Кабінеті Міністрів України з внесенням пропозицій щодо виробничої програми підприємства на 2009 рік, виходячи з виробничих потужностей підприємства, та заходів, розроблених Міністерством промислової політики України, які викладені в проекті розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

2.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв’язку (Дем’яненко І.Я.).

 

 

Голова обласної ради                                                                                 С.Чернов