ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХLІ сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 29 квітня 2009 року                                                                             № 1215-V

 

 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та про звернення до Кабінету Міністрів України щодо фінансування утримання бюджетних установ у Будинку Держпром

 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 2269-12  ), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (1160-15), статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), статті 73 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» ( 835-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» ( 786-95-п ) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.           Затвердити Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додаток 1). (р1215_5_д1)

 

2.           Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 06 вересня 2007 року № 398-V «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» (р398-5).

 

3.           Схвалити текст звернення Харківської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо фінансування утримання бюджетних установ у Будинку Держпром (додаток 2). (р1215_5_д2)

 

4.           Направити звернення до Кабінету Міністрів України.

 

5.           Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань спільної власності територіальних громад області (Александрович Ю.К.).

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                              С. Чернов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення обласної ради

від 29 квітня 2009 року № 1215-V

(XLI сесія V скликання)

 

 

 

 

 

М Е Т О Д И К А

розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,

що знаходиться  у спільній власності територіальних громад

сіл, селищ, міст області

 

 

 

1.     Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Методика), розроблено для забезпечення ефективного використання майна комунальних підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – комунальні підприємства), з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації, - по договорах оренди, укладених обласною радою, і комунальними підприємствами, установами та організаціями, яким майно передано у господарське відання чи оперативне управління.

 

2.            Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

 

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) або індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, установа, організація, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, розмір орендної плати  визначається на підставі цієї Методики.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

               

3.            До плати за оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальні підприємства, установи та організації, на балансі яких перебуває це майно.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів України у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 

4.            Орендна плата за цією Методикою розраховується відповідно до зазначеного нижче алгоритму. Спочатку визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу, то на основі розміру річної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. При розрахунку використовується кількість робочих днів у місяці та кількість робочих годин на добу.

 

5.            Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

                  

Опл = Вз х Сор,

 

де    Опл           – розмір річної орендної плати, грн.;

Вз         – вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор  – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1 до Методики.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

 

6.            Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за погодженням сторін і складає не менш як 10 відсотків від вартості орендованого майна. У разі, якщо орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків від вартості майна. Незалежна оцінка вартості майна, наданого в оренду, а також виготовлення технічного паспорту на нежитлову будівлю, споруду чи приміщення сплачується за домовленістю сторін.

 

7.            У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок обласного бюджету, та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

 

Опл = Вп х Сор,

 

де

Вп   – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 до Методики.

 

При незалежній оцінці вартості об’єкта оренди повинно враховуватися його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки майна.

Ставки річної орендної плати є цінами (тарифами), зміна яких є підставою для внесення відповідних змін до договорів оренди.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

                  

Вп = Вб : Пб х Пп,

 

де

Вп –  вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі                      (споруди), грн.;

Вб –   вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних   приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.;

Пп  –      площа орендованого приміщення, м²;

Пб  – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), м².

 

8.            Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів (по 31 грудня 2009 року включно), а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, становить
1 (одну) гривню.

Розмір місячної орендної плати за передачу в оренду житла встановлюється договором оренди у розмірі, що дорівнює розміру квартирної плати, встановленої згідно з чинним законодавством.

 

9.            Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

10.        Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою: 

 

Опл

Опл.міс.    =     ——— х І п.р. х І м,

                                          12

 

де    

Опліс.  – місячна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Опл       – розмір річної орендної плати, грн.;

І п.р.    – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

І м        – індекс інфляції за перший місяць оренди.

 

11.        Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається орендарем шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць і вноситься ним самостійно.

 

12.        Термін внесення орендної плати визначається в договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу комунальних підприємств рекомендується обумовлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щомісячно не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним.

У випадку несвоєчасного внесення орендної плати орендар повинен виплачувати за кожний день прострочення пеню згідно з діючим законодавством.

 

13.        Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

 

14.        Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від одержання його письмової заяви.

 

 

15.        Орендна плата спрямовується:

 

 

а) за майно, орендодавцем якого виступає обласна рада:

 

– за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів – 100 % до обласного бюджету;

– за нерухоме майно комунальних підприємств – 70 % орендної плати – до обласного бюджету, 30 % орендної плати – балансоутримувачу;

 

б) за майно, орендодавцем якого є балансоутримувач:

 

– за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) –         100 % комунальному підприємству;

– за структурний підрозділ комунального підприємства та нерухоме майно – 50 % орендної плати – комунальному підприємству, 50 % – до обласного бюджету.

 

16.        Напрями спрямування орендної плати, не передбачені п. 15 цієї Методики, визначає обласна рада після розгляду в комісії з питань бюджету за поданням голови обласної ради.

 

17.        За рішенням обласної ради частину орендної плати, яка надійшла до обласного бюджету, голова обласної ради може використовувати для виконання організаційних функцій орендодавця (вироблення технічної документації, реєстрації права власності на об’єкти нерухомості, проведення незалежної оцінки майна, що передається в оренду, та інше).   

 

Комунальні підприємства (крім тих, щодо яких прийнято рішення про приватизацію) мають право використовувати орендну плату, одержану від переданого ними в оренду окремого індивідуально визначеного майна, на поповнення власних обігових коштів.

 

18.        Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за нього визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у  загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

У разі, якщо сума орендної плати, отриманої від передачі майна в суборенду, перевищує суму орендної плати орендаря, орендар різницю цих сум перераховує до місцевого (обласного) бюджету.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до обласного бюджету здійснюється орендодавцем.

 

19.         У разі надання обласною радою пільг по сплаті орендної плати, розмір орендної плати встановлюється в порядку, визначеному цією Методикою, з урахуванням розміру пільги.

 

 

 

 

 

Заступник голови

обласної ради                                                                                    М. Тітов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

до Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду майна,

що знаходиться у спільній власності

територіальних громад сіл, селищ,

міст області

 

 

Орендні ставки

за використання цілісних майнових комплексів,

що є спільною власністю територіальних громад

сіл, селищ, міст області

 

 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств

Орендна ставка, відсотків

Торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів

10

З організації виставкової діяльності, тютюнової промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії, ресторанів

9

Харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної промисловості, громадського харчування (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів і устаткування та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів  

8

Нафтодобувної промисловості, лісового господарства, рибного  господарства, текстильної та целюлозно–паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

7

Водного, залізничного та автомобільного транспорту, з виробництва будівельних матеріалів, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, фармацевтичної галузі, легкої (крім швейної), паливної промисловості

6

Інші об’єкти

5

 

 

 

 

Заступник голови

обласної ради                                                                         М. Тітов

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                      Додаток 2

до Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду майна,

що знаходиться  у спільній власності

територіальних громад сіл, селищ,

міст області

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 

35

3. Розміщення: 

30

      фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів 

 

      ресторанів з нічним режимом роботи 

 

      торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 

 

     операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

 

4. Розміщення: 

25

      виробників реклами 

 

      салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 

 

      торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

 

      зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22

7. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 

21

8. Розміщення: 

20

      клірингових установ 

 

      майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

 

      майстерень з ремонту ювелірних виробів 

 

      ресторанів 

 

      приватних закладів охорони здоров'я 

 

      суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 

 

      розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 

 

      суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  

 

      редакцій засобів масової інформації: 

 

      - рекламного та еротичного характеру 

 

      - тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 

 

      - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

 

      - тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

 

9. Розміщення: 

18

      крамниць-складів, магазинів-складів 

 

      турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

 

      торговельних об'єктів з продажу: 

 

      - непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

 

      - промислових товарів, що були у використанні 

 

      - автотоварів 

 

      - відео- та аудіопродукції 

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

17

11. Розміщення: 

15

      суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 

 

      бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

 

      кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

 

      ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 

 

      суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 

 

      офісних приміщень 

 

      антен

 

     суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 

 

12. Розміщення: 

13

      закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 

 

      суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 

 

13. Розміщення: 

12

     складів 

 

      суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 

 

      стоянок для автомобілів 

 

14. Розміщення: 

10

      комп'ютерних клубів та інтернет-кафе 

 

      ветеринарних аптек 

 

      рибних господарств 

 

      приватних навчальних закладів 

 

      шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

 

      торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 

 

      суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

 

       видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

 

      редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка 

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 

9

17. Розміщення: 

8

      кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

 

     аптек, що реалізують готові ліки 

 

     торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

 

18. Розміщення: 

7

      торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів 

 

      ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 

 

      фотоательє 

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 

7

20. Розміщення: 

6

      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

 

      фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 

 

      об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку 

 

      суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 

 

      хімчисток 

 

      майстерень з ремонту електропобутових товарів 

 

      торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 

 

21. Розміщення: 

5

      перукарень 

 

      закладів охорони здоров'я з частковим самофінансуванням 

 

      оздоровчих закладів для дітей та молоді 

 

      санаторно-курортних закладів для дітей 

 

      навчальних закладів з частковим самофінансуванням 

 

      майстерень з ремонту одягу 

 

      торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 

 

      відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

 

22. Розміщення: 

4

      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах 

 

      громадських вбиралень 

 

      камер схову 

 

      майстерень з ремонту взуття 

 

      майстерень з ремонту годинників 

 

      видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 

 

23. Розміщення: 

3

      аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 

 

      суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 

 

      майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів 

 

      науково-дослідних установ, крім бюджетних 

 

24. Розміщення: 

2

      аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

      організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 

 

      бібліотек, архівів, музеїв 

 

      лазень, пралень загального користування 

 

      дитячих молочних кухонь 

 

      торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян 

 

25. Розміщення: 

1

      закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 

 

      державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів 

 

26. Розміщення транспортних підприємств з: 

 

      перевезення пасажирів 

15

      перевезення вантажів 

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

      не більш як 50 кв. метрів 

3

      понад 50 кв. метрів 

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

      не більш як 50 кв. метрів 

1

      понад 50 кв. метрів 

7

29. Інше використання нерухомого майна 

15

 

 

 

Примітки: 

 

 

-          орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), - застосовуються з коефіцієнтом 0,7;

-          у разі визначення переможцем конкурсу орендаря, який належним чином виконував свої обов’язки, застосовуються преференційні поправки, розмір яких встановлюється Кабінетом Міністрів України і не може бути меншим 0,8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

обласної ради                                                                 М. Тітов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення обласної ради

від 29 квітня 2009 року № 1215-V

(XLI сесія V скликання)

 

Звернення Харківської обласної ради до Кабінету Міністрів України

щодо фінансування утримання бюджетних установ у Будинку Держпром

 

У місті Харків знаходиться унікальний пам’ятник архітектури -  залізобетонна будівля в стилі конструктивізму, споруджена у
1925 - 1928 роках за індивідуальним проектом - Будинок Держпром. Він є перлиною ансамблю площі Свободи – найбільшої площі в Україні, візитною карткою міста, символом епохи, пам’ятником інженерному мистецтву часу його забудови, ентузіазму та праці людей, що його створювали. Метою будівництва цього будинку було створення нормальних умов роботи державним установам, які до того часу розташовувались по різних частинах міста у непристосованих приміщеннях. За 80 років експлуатації Будинок Держпром прийшов у незадовільний технічний стан, його конструкційні елементи та інженерне обладнання вичерпали свій фізичний та моральний ресурс і подальша ефективна експлуатація цієї споруди можлива тільки за умов проведення реконструкції та реставрації об’єкта, що підтверджуються висновками експертної комісії Держбуду України, зробленими ще в травні
2001 року.

Слід зазначити, що в даному будинку сконцентровано розташування територіальних органів центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших державних установ та організацій, що є безумовною перевагою під час їх взаємодії. Так, із загальної площі будівлі Держпром (58 240,50 кв.м), бюджетним організаціям, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, передано в оренду   41 332,29 кв.м (або 88,14% усіх площ), з яких 13 046,48 кв.м (або 31,56%) перебуває в оренді у обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, 19 864,18 кв.м (що складає 42,36%) орендуються територіальними органами міністерств та відомств України в Харківській області, 1 369,41 кв.м (2,92% від загальної суми орендованих площ) – громадськими організаціями, і лише 4 193,09 кв.м (або 8,94%) передано в оренду госпрозрахунковим організаціям, приватним фірмам та підприємцям.

З огляду на все зазначне вище, майже 75% площ будівлі Держпром орендуються органами, які належать до державної форми власності, і лише близько 9% всіх площ передано в оренду комерційним суб’єктам господарювання, які мають адекватні ринковим цінам ставки орендної плати. Незважаючи на те, що для установ та організацій, які фінансуються за рахунок державного бюджету, було встановлено пільгову орендну ставку (3%), з року в рік, так само як і у цьому році, у їх кошторисах не закладаються у необхідних обсягах кошти для оплати  комунальних послуг та орендної плати.

У кінцевому підсумку склалася ситуація, коли підприємству-балансоутримувачу будівлі не вистачає надходжень від орендної плати для її утримання у належному стані.

Реконструкція Будинку Держпром почалась у 2002 році. Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням та проектно-кошторисною документацією обсяг робіт, необхідних для подальшої експлуатації будівлі, у цінах 2001 року складає 158,548 млн. грн. На виконання цих робіт з 2002 по 2009 рік було виділено 49,4 млн. грн., у тому числі з державного бюджету - 39,0 млн. грн.,       з обласного бюджету - 10,4 млн. грн. Ураховуючи виключну національно-культурну цінність Будинку Держпром та необхідність збереження його експлуатаційної придатності, зі спеціального фонду розвитку обласного бюджету виробничо-експлуатаційному підприємству «ДЕРЖПРОМ» щорічно виділяються цільові кошти на реконструкцію та реставрацію зазначеної будівлі для підтримання її в належному технічному стані. Ці кошти дозволили розпочати капітальний ремонт будинку та провести значні за обсягом підготовчі роботи: зняти захисний  шар штукатурки, замінити більшість вікон, відштукатурити частину фасаду. Сьогодні під впливом атмосферних явищ на незахищених площах фасадів відбувається подальший фізичний процес руйнування залізобетону, інженерні мережі поступово виходять з ладу, термінової заміни потребують ліфти, що працюють з часу введення будівлі у експлуатацію.

Обласна рада, розуміючи в якому складному фінансовому становищі знаходяться Держава в цілому та її органи влади зокрема, прийняла рішення, згідно з яким встановлено річну орендну плату у розмірі однієї гривні для бюджетів усіх рівнів, унаслідок чого очікувані протягом 2009 року втрати балансоутримувача будівлі лише за договорами оренди з бюджетними установами, що орендують нежитлові приміщення в будівлі Держпром, складуть більше 1 млн. 600 тис. грн. (такі ж втрати понесе і обласний бюджет). І це в той час, коли перед балансоутримувачем будівлі в умовах нестачі коштів стоїть основне завдання - утримання будівлі у належному технічному стані.

Цю проблему можна вирішити або шляхом розміщення на правах оренди не бюджетних, а комерційних підприємств, або виділення бюджетних коштів. Обласна рада не має юридичних підстав та фінансової можливості фактично дотувати державні органи, виділяючи кошти на ремонт та утримання їх приміщень з обласного бюджету.

Ураховуючи вищенаведене, з метою недопущення руйнування унікального пам’ятника архітектури України та створення в будівлі Держпром належних технічних умов для розміщення бюджетних установ, органів державної влади та громадських організацій, обласна рада звертається з проханням винайти резерви для покращення наявної ситуації і вирішити питання стосовно виділення з державного бюджету в 2009 році коштів на фінансування утримання бюджетних установ у Будинку Держпром у сумі не менше 3 млн. 200 тис. грн., а також упродовж 2010 – 2011 років коштів для реалізації зазначеної вище мети.

У свою чергу обласна рада гарантує збереження якомога меншої орендної плати для державних установ і організацій та вжиття усіх заходів для забезпечення належних умов для їх роботи.

 

Схвалено

рішенням обласної ради

від 29 квітня 2009 року № 1215-V

(XLI сесія V скликання)