ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

XLІ сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від 29 квітня 2009 року                                                                    1216-V

 

 

Про делегування повноважень щодо управління об’єктом права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області

 

 

З метою забезпечення службовим житлом посадових осіб органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 586-14  ), статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280-97/ВР) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Делегувати Харківській обласній державній адміністрації повноваження щодо управління об’єктом права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області – житловим будинком  літ У-2, розташованим за адресою: м. Харків, Помірки, буд. 27, – що знаходиться на балансі ВЕП «Держпром».

 

2. Обласній державній адміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством, вжити заходів щодо забезпечення працівників обласної ради, облдержадміністрації, ВЕП «Держпром» житлом у квартирах будинку, зазначеному у пункті 1 рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань спільної власності територіальних громад області (Александрович Ю.К.).

 

 

Голова обласної ради                                                                                           С. Чернов