ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХLІ сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 29 квітня 2009 року                                                                          1218-V

 

Про відчуження об’єктів

спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міст області

 

            Відповідно до пункту 19 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280-97/ВР ), Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.                  Затвердити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають відчуженню шляхом продажу за конкурсом, згідно з додатком 1. (р1218_5_д1)

 

2.                  Затвердити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають відчуженню шляхом викупу, згідно з додатком 2. (р1218-5_д2)

 

3.                 Голові обласної ради забезпечити виконання заходів щодо відчуження зазначених у додатках 1 та 2 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до вимог чинного законодавства України та рішень обласної ради.

 

4.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань спільної  власності  територіальних  громад  області  (Александрович Ю.К.).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                               C.Чернов