ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХХІ сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 серпня 2019 року                                                                          1058-VІІ

 

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 832-VIІ (зі змінами)

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 832-VІІ, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 28 лютого 2019 року № 916-VІІ та від 30 травня 2019 року № 1001-VII, такі зміни:

 

 

- доповнити частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2019 рік» таблицею 4.12. «Внески у статутний капітал комунальних некомерційних підприємств Харківської обласної ради, що перетворюються з комунальних закладів охорони здоров’я»:

 

«4.12. Внески у статутний капітал комунальних некомерційних підприємств Харківської обласної ради, що перетворюються
з комунальних закладів охорони здоров’я

 

№ з/п

Назва заходів

Сума

видатків на виконання, тис. грн 

Головний

розпорядник

коштів

1.

Внески у статутний капітал комунальних некомерційних підприємств Харківської обласної ради, що перетворюються з комунальних закладів охорони здоров’я

7,5

Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

 

Всього

7,5

 

»;

 

- таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт»  та по паливно-енергетичній галузі частини V «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного значення у 2019 році» викласти у новій редакції (додаються).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                           С. Чернов