ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХХІ сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 серпня 2019 року                                                                          1059-VІІ

 

 

Про внесення змін до Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області, затвердженої рішенням обласної ради від 30 серпня 2018 року № 773-VII

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області, затвердженої рішенням обласної ради від 30 серпня 2018 року № 773-VII, такі зміни:

 

у розділі VII. «Завдання і заходи з виконання Програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області»:

 

1) пункт 4. «Подолання гендерних стереотипів» викласти у новій редакції (додаток 1);

 

2) пункт 5. «Протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі» викласти у новій редакції (додаток 2).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                            С. ЧЕРНОВ