ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХХІ сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 серпня 2019 року                                                                          1061-VІІ

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету, які надаються громадським об’єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю, затвердженого рішенням обласної ради від 28 лютого 2019 року № 930-VII

 

З метою розвитку партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Харківської області відповідно до їх потреб, на підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Викласти підпункт 1 пункту 2 Порядку використання коштів обласного бюджету, які надаються громадським об’єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю, затвердженого рішенням обласної ради від 28 лютого 2019 року № 930-VII (далі – Порядок), у такій редакції:

«1) реалізацію програм (проєктів, заходів) громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю за результатами конкурсу, а саме:

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат;

вшанування та увічнення пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

сприяння у пошуку, ексгумації та перепохованні останків загиблих;

проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань «за круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу);

проведення заходів із національно-патріотичного виховання (зокрема військово-патріотичного) виховання дітей та молоді;

розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань із питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів, членів сімей загиблих та щодо діяльності громадських об’єднань ветеранів, без права їх подальшого використання в комерційних цілях;».

 

2. Пункт 2 Порядку доповнити абзацом такого змісту:

«До періоду виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) включається період підготовки звіту, який має бути не більшим за 30 календарних днів з дати завершення виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).».

 

3. Викласти абзац десятий пункту 3 Порядку у такій редакції:

«оплату витрат на проїзд, харчування та проживання ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» (які залучені до проведення або участі у програмі (проєкті, заході), та штатних працівників громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проєкту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                            С. ЧЕРНОВ