ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХХІ сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 серпня 2019 року                                                                          1063-VІІ

 

Про внесення змін до соціальної

Програми розвитку фізичної культури

і спорту, молодіжних ініціатив та

формування здорового способу життя

у Харківській області на 2019 – 2023 роки,

затвердженої рішенням обласної ради

від 06 грудня 2018 року № 819-VІI (зі змінами)

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести до соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019 – 2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 819-VІI, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 28 лютого 2019 року № 943-VII, такі зміни:

 

1) у пункті 9 розділу І «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» цифри «2544845,34» замінити цифрами «2548345,34»;

 

2) у пункті 1. «Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» графи «Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн)» підрозділу ІІ «Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури» розділу ІХ «Заходи Програми»:

у колонці «2019» цифри «35668,1» замінити цифрами «38168,1»;

у колонці «Всього» цифри «292729,4» замінити цифрами «295229,4»;

 

3) у пункті 13. «Надавати фінансову підтримку федераціям, осередкам всеукраїнських федерацій, асоціаціям, фізкультурно-спортивним та громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам незалежно від форм власності з видів спорту, визнаних в Україні» графи «Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн)» підрозділу ІV «Кадрове, науково-методичне, інформаційне, фінансово-економічне, матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту» розділу ІХ «Заходи Програми»:

у колонці «2019» цифри «5968,8» замінити цифрами «6968,8»;

у колонці «Всього» цифри «48985,7» замінити цифрами «49985,7»;

 

4) у графі «Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн)» підрозділу V «Реалізація державної молодіжної політики та забезпечення підтримки діяльності комунальної установи Харківської обласної ради» розділу ІХ «Заходи Програми»:

у пункті 1. «Створення умов для творчого розвитку особистості, самовдосконалення молоді. Сприяння у проведенні регіональних заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади»:

у колонці «2019» цифри «300,0» замінити цифрами «1100,0»;

у колонці «2020» цифри «350,0» замінити цифрами «1350,0»;

у колонці «2021» цифри «400,0» замінити цифрами «1400,0»;

у колонці «2022» цифри «450,0» замінити цифрами «1450,0»;

у колонці «2023» цифри «500,0» замінити цифрами «1500,0»;

у колонці «Всього» цифри «2000,0» замінити цифрами «6800,0»;

 

у пункті 3. «Пропагування здорового способу життя: проведення регіональних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі»:

у колонці «2019» цифри «300,0» замінити цифрами «490,0»;

у колонці «2020» цифри «350,0» замінити цифрами «840,0»;

у колонці «2021» цифри «400,0» замінити цифрами «885,0»;

у колонці «2022» цифри «450,0» замінити цифрами «935,0»;

у колонці «2023» цифри «500,0» замінити цифрами «980,0»;

у колонці «Всього» цифри «2000,0» замінити цифрами «4130,0»;

 

у пункті 6. «Організація та проведення конкурсу із визначенням проектів, розроблених молодіжними та дитячими організаціями, на реалізацію яких надається фінансова підтримка»:

у колонці «2019» цифри «1000,0» замінити цифрами «0,0»;

у колонці «2020» цифри «1500,0» замінити цифрами «0,0»;

у колонці «2021» цифри «2000,0» замінити цифрами «500,0»;

у колонці «2022» цифри «2500,0» замінити цифрами «1000,0»;

у колонці «2023» цифри «3000,0» замінити цифрами «1500,0»;

у колонці «Всього» цифри «10000,0» замінити цифрами «3000,0»;

 

 

5) у графі «Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн)» узагальнюючого рядка «Всього»:

у колонці «2019» цифри «339037,0» замінити цифрами «342537,0»;

у колонці «Всього» цифри «2544845,34» замінити цифрами «2548345,34»;

 

6) доповнити підрозділ V «Реалізація державної молодіжної політики та забезпечення підтримки діяльності комунальної установи Харківської обласної ради» розділу ІХ «Заходи Програми» пунктом 8 такого змісту:

 

«

 

з/п

Найменування заходу, завдання

Відповідальні за виконання

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Всього

 

8.

Забезпечення матеріального заохочення за досягнення у сфері «молодіжна політика» відповідно до Положення про присудження щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Комунальна Установа «Харківський обласний центр молоді»

2019-2023

Обласний бюджет

 

10,0

10,0

15,0

15,0

20,0

70,0

        ».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                       С. ЧЕРНОВ