Додаток 1

до рішення обласної ради

від 15 серпня 2019 року № 1098-VІІ

(ХХІ сесія VІІ скликання)

 

 

ПЕРЕЛІК

друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України, щодо якої надається згода на передачу обласним комунальним закладам освіти

 

 

№ з/п

Вид та назва видання, автори, рік випуску

Найменування підвідомчої установи НАПН України - балансоутримувача

Найменування закладів освіти, установ, організацій, що подали заявки на отримання друкованої продукції НАПН України

Кіль-кість примір-ників, шт.

Підстава

1

2

3

4

5

6

1.

Монографія «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України»

(Дічек Н.П., Гупан Н.М., Антонець Н.Б., Загородня А.А., Шевченко С.М., Куліш Т.І.), 2019 рік

Інститут педагогіки НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

10

Лист Національної академії педагогічних наук України від 12.06.2019 № 2-6/204

 

Лист КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ від 03.07.2019
№ 01-10/415

 

Лист КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛЮБОТИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ “ДИВОСВІТ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

від 03.07.2019 № 01-30/287

 

 

2.

Методичний посібник «Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти»      (Нечерда В.Б., Федорченко Т.Є., Кириченко В.І., Єжова О.О., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Тарасова Т.В.; за заг. ред. Т.Є. Федорченко),

2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

2

1

2

3

4

5

6

3.

Методичний посібник «Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти» (Нечерда В.Б., Кириченко В.І.; за заг. ред. В.Б. Нечерди),

2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

 

 

 

2

Лист КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
від 05.07.2019 № 183

 

4.

 

Методичний посібник «Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни у різних типах закладів освіти»
(Остапенко О.І., Зубалій М.Д., Тимчик М.В.; за заг. ред.
О.І. Остапенка), 2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

 

 

 

 

2

 

1

2

3

4

5

6

5.

Методичний посібник «Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни» (Діхтяренко З.М., Шаповалов Б.Б.; за заг. ред.

Б.Б. Шаповалова), 2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

 

 

 

2

 

 

6.

Методичні рекомендації «Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти»

(Кириченко В.І., Нечерда В.Б.,

Єжова О.О., Гарбузюк І.В.; за заг. ред. В.І. Кириченко),

2019 рік

 

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

 

 

 

 

2

 

1

2

3

4

5

6

7.

Методичні рекомендації «Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни» (Остапенко О.І., Зубалій М.Д., Тимчик М.В.; за заг. ред. М.Д. Зубалія), 2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

 

 

 

 

2

 

8.

Методичні рекомендації «Особистість у гармонії з природою»        

(Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А., Логінова А.О.), 2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

 

 

 

2

 

1

2

3

4

5

6

9.

Навчально-методичний посібник «Етика відносин з природою»

(Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А., Тарасюк Г.П., Логінова А.О.), 2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

 

2

 

10.

Навчальна програма «Етика відносин з природою»

(Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А., Тарасюк Г.П.), 2019 рік

Інститут проблем виховання НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(для відокремленого структурного підрозділу  -КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

2

 

11.

Навчально-методичний посібник «Стандартизація навчання школярів із порушеннями когнітивного розвитку» (Прохоренко Л.І., Душка А.Л., Бабяк О.О.,

Орлов О.В., Недозим І.В.),

2019 рік

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

 ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

3

 

1

2

3

4

5

6

12.

Методичні рекомендації «Основи діагностичної діяльності корекційного педагога в роботі з дітьми  з комплексними порушеннями розвитку» (Чеботарьова О.В., Гладченко І. В., Ярмола Н. А.), 2019 рік

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

3

 

13.

Навчально-методичний посібник «Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями»  (Чеботарьова О.В., Блеч Г.О., Гладченко І.В., Трикоз С.В., Ярмола Н.А., Сухіна І.В., Бобренко І.В., Мякушко О.І.), 2019 рік

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

3

 

14.

Навчально-методичний посібник «Особливості стандартизації змісту освіти дітей з порушеннями зору» (Костенко Т.М., Гудим І.М., Легкий О.М.,

Кондратенко С.В.), 2019 рік

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

5

 

15.

Методичні рекомендації «Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів»

(Поліхун Н.І., Постова К.Г.

та ін.), 2019 рік

Інститут обдарованої дитини НАПН України

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛЮБОТИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ “ДИВОСВІТ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

2

 

 

Всього:

 

 

44

 

 

Перший заступник голови обласної ради                                                                                                                                                          В. КОВАЛЕНКО