Додаток

 

до рішення обласної ради

від 15 серпня 2019 року № 1066-VII

(ХХІ сесія VII скликання)

 

VІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми
з виконання

завдання

Відповідальні
за виконання

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Створення містобудівного кадастру області 

 

1.1. Розроблення та прийняття відповідно до повноважень нормативно-правових актів, нормативних документів та методичних рекомендацій, що визначають правову та нормативну основу створення та ведення містобудівного кадастру на підставі державних норм і правил

 

Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації

2019-2020 роки

Обласний бюджет

-

Розроблення, впровадження та використання нормативних документів, що забезпечить поетапний розвиток системи містобудівного кадастру та його взаємодію із кадастровими службами різних рівнів та іншими органами, що формують кадастрову інформацію

 

1.2. Формування програмного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру (придбання та встановлення спеціального програмного забезпечення для створення/завантаження базових геопросторових даних на ГІС Сервер, придбання та встановлення спеціального програмного забезпечення для розроблення геопорталу містобудівного кадастру)

 

500,0

Забезпечення базового та розроблення прикладного програмного забезпечення, формування на основі бази даних містобудівного кадастру, встановлення програмних засобів. Формування, ведення, контроль та оброблення електронних документів у інформаційній системі містобудівного кадастру

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1.3. Створення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру (придбання та встановлення потрібної техніки, серверного і комп’ютерного обладнання, технічних засобів), встановлення програмних засобів формування, ведення, контролю та оброблення електронних документів та їх захисту у геоінформаційній системі містобудівного кадастру

 

 

 

450,0

Забезпечення комплексом технічних засобів (придбання та встановлення комплексу комп’ютерного обладнання), придбання та встановлення серверу бази даних містобудівного кадастру та технічних засобів, обладнання робочих місць

Забезпечення можливості створення, друку звітів та карт, надання відповідної інформації та впровадження системи її захисту в інформаційних ресурсах

2.

Інформаційне наповнення бази даних містобудівного кадастру

2.1. Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними

 

 

Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації

2019-2020 роки

Обласний бюджет

100,0

Забезпечення реєстрації документів у базі даних інформаційної системи містобудівного кадастру, структурованих вихідних електронних документів, що формуються на основі інформаційних ресурсів та передаються в інші інформаційні системи або надаються користувачам 

 

2.2. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення їх у геоінформаційну систему містобудівного кадастру (встановлення єдиної базової топографічної основи, переведення містобудівної документації у цифрову форму)

200,0

Організація первинного отримання та введення даних. Створення бази даних та шарів щодо затверджених містобудівних програм, схем, проєктів розвитку інфраструктури, охорони пам’яток архітектури, історії, культури  та природи, планувальних обмежень, містобудівних регламентів та дозвільної документації, підстав містобудівної документації тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

2.3. Формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією

Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації

 

2019-2020 роки

Обласний бюджет

50,0

Обмін документованими відомостями з іншими кадастровими та інформаційними системами з використанням уніфікованої системи електронного документообігу

3.

Організація функціонування Служби містобудівного кадастру

3.1. Організація навчання спеціалістів для роботи зі спеціалізованим програмним продуктом. Придбання додаткових технічних засобів, методичної та технічної літератури

Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації

 

2019-2020 роки

Обласний бюджет

100,0

Навчання фахівців, які залучені до роботи з програмним забезпеченням

3.2. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів до бази даних містобудівного кадастру

2020-2022 роки

500,0

Налагодження інформаційно-аналітичної системи наповнення та обслуговування містобудівного кадастру Харківської області. Супровід системи в процесі експлуатації

3.3. Постійне забезпечення  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування,  зацікавлених підприємств,  установ, організацій і громадян містобудівною інформацією

2019-2022 роки

100,0

Розроблення реєстру користувачів містобудівною інформацією. Оперативне надання витягів із містобудівного кадастру з відповідним рівнем доступу до інформації. Формування та надання кадастрових довідок на запити користувачів у межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

                                Разом у 2019- 2022 роках

Обласний бюджет

2000,00

 

 

 

Перший заступник голови обласної ради                                                                                                                              В. КОВАЛЕНКО