ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХХІ сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 серпня 2019 року                                                                          1096-VІІ

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VII (зі змінами), до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади  керівників  комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого цим рішенням, та додатків до нього (зі змінами)

 

            Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.    Внести зміни до рішення обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VII (зі змінами) доповнивши пункт 4 абзацом наступного змісту:

«- рішення обласної ради від 01 березня 2018 року № 706-VII «Про затвердження Положення про громадську раду при Харківській обласній раді з обрання керівників комунальних закладів охорони здоров’я».».

 

2.    Внести зміни до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади  керівників  комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VII, та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 28 лютого 2019 року № 966-VII, а саме:

-     викласти розділ V у новій редакції (додається);

-     у розділі VI підпункт 6.1.1 пункту 6.1, доповнити абзацом наступного змісту:

«Кандидати, які претендують на посаду керівника спеціальної школи та навчально-реабілітаційного центру, мають бути  громадянами України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років.».

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                           С. ЧЕРНОВ