Додаток

до рішення обласної ради

від 15 серпня 2019 року № 1096-VІІ

(ХХІ сесія VІІ скликання)

 

РОЗДІЛ V

ПОРЯДОК  ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КОНКУРСОМ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ (ЗАКЛАДІВ)  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ОБЛАСТІ, ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЇХ ІЗ ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» керівники підприємств та установ (закладів) охорони здоров’я, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі по тексту – керівники медичного закладу) призначаються на посаду за рішенням Харківської обласної ради шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п’яти років за результатами конкурсу.

Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) ефективного і справедливого процесу відбору.

 

5.1.            Вимоги до керівника медичного закладу

 

5.1.1.           Керівником медичного закладу може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

5.1.2.          Не може бути призначена на посаду керівника медичного закладу особа, яка:

-     за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-     має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-     є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління медичним закладом, галузеву політику або забезпечує розвиток медичного закладу.

5.2.                 Порядок конкурсного добору керівника медичного закладу

 

5.2.1. Кандидатів на посаду керівника медичного закладу визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

5.2.2. Конкурсний добір керівника медичного закладу складається з таких етапів:

-      прийняття обласною радою рішення (видання головою обласної ради розпорядження) щодо оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника медичного закладу;

-      формування складу конкурсної комісії;

-      підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

-      проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);

-      оприлюднення результатів конкурсу;

-      призначення обласною радою керівника медичного закладу.

5.2.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує обласна рада.

5.2.4. Підставою для проведення конкурсу є рішення обласної ради, яке приймається протягом трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади керівника медичного закладу.

У випадку виникнення вакантної посади у міжсесійний період голова обласної ради видає розпорядження про проведення конкурсу на посаду керівника медичного закладу.

5.2.5. Обласна рада тимчасово (із дня виникнення вакантної посади до призначення керівника медичного закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника медичного закладу на особу з числа штатних працівників медичного закладу.

Призначення (покладання обов’язків) виконуючого обов’язки керівника медичного закладу здійснюються відповідно до  розділу VІІ цього Положення.

5.2.6. Для оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади керівника медичного закладу управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради (далі по тексту – Управління) готує відповідний проект рішення обласної ради або розпорядження голови обласної ради щодо проведення конкурсу на посаду керівника медичного закладу.

Голова обласної ради направляє даний проект рішення (розпорядження) до постійних комісій  для розгляду та внесення пропозицій.

5.2.7. Після прийняття обласною радою рішення (видання головою обласної ради розпорядження) про проведення конкурсу на посаду керівника медичного закладу Управління  розміщує оголошення на офіційному вебсайті обласної ради.

 

5.3.            Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

 

5.3.1.           Кількість членів конкурсної комісії на зайняття посади керівника медичного закладу - дев’ять осіб, при рівному представництві кожної зі сторін, для кожного медичного закладу окремо.

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника новоствореного медичного закладу - вісім осіб, при рівному представництві кожної зі сторін, для кожного медичного закладу окремо.

5.3.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджуються розпорядженням голови обласної ради.

Обласна рада формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше ніж через 20 календарних днів після прийняття рішення (видання розпорядження) про проведення конкурсу на посаду керівника медичного закладу.

5.3.3.          До персонального складу конкурсної комісії включаються:

-     три кандидатури — представники трудового колективу відповідного медичного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

-     три кандидатури — особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу), - по одній особі від кожного громадського об’єднання;

-     три кандидатури — представники обласної ради (1 кандидатура від постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад області, 2 кандидатури від постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО).

5.3.4. До персонального складу конкурсної комісії для новостворених медичних закладів включаються:

-     чотири кандидатури — особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу), - по одній особі від кожного громадського об’єднання;

-     чотири кандидатури — представники обласної ради (2 кандидатури від постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад області, 2 кандидатури від постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО).

5.3.5.      Обласна рада протягом 3 робочих днів після прийняття рішення (видання розпорядження) про оголошення конкурсу розміщує відповідне інформаційне повідомлення.

Одночасно Управління інформує трудовий колектив медичного закладу та розміщує інформаційне повідомлення для громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності про необхідність надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії.

5.3.6.          Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах (конференції) трудового колективу та подаються до обласної ради протягом 15 календарних днів з дати опублікування інформаційного повідомлення.

5.3.7.          Громадські об’єднання з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають обласній раді, протягом 15 календарних днів з дати опублікування інформаційного повідомлення, кандидатури для включення до персонального складу конкурсної комісії.

У разі надходження більше трьох кандидатур (чотирьох - для новостворених медичних закладів) обласна рада шляхом відкритого жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

Обласна рада розміщує на своєму офіційному вебсайті відеозйомку жеребкування або забезпечує його онлайн-трансляцію.

5.3.8.          Кандидатури до складу конкурсної комісії від депутатів обласної ради обираються на засіданні профільної постійної комісії обласної ради одночасно із розглядом проекту рішення (розпорядження) про оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника  медичного закладу.

У випадку створення декількох конкурсних комісій із обрання керівника медичного закладу, один і той же депутат обласної ради може брати участь у різних конкурсних комісіях на посаду керівників медичних закладів. 

5.3.9. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

-      наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

-      накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

-      наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вищезазначених обставин,  такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати обласній раді письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вищезазначених обставин після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин, після чого видається відповідне розпорядження голови обласної ради.

5.3.10. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

5.3.11. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців у відповідній галузі знань (далі — експерти) із правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

До роботи конкурсної комісії можуть бути залучені спеціалісти/фахівці галузевого органу управління медичного закладу Харківської обласної державної адміністрації із правом дорадчого голосу.

5.3.12. За результатами поданих звернень та проведених жеребкувань Управління протягом 5 робочих днів готує розпорядження голови обласної ради щодо створення конкурсної комісії та її складу.

Конкурсна комісія вважається повноважною, якщо її кількісний склад становить не менше шести осіб при рівній кількості всіх представників.

У разі ненадання у визначений строк кандидатур до складу конкурсної комісії одними із представників, визначених у пунктах 5.3.3, 5.3.4 цього Положення, комісія вважається повноважною, якщо її кількісний склад становить не менше шести осіб (без урахування рівної кількості).

5.3.13. Голова обласної ради у розпорядженні щодо створення конкурсної комісії затверджує голову конкурсної комісії та її секретаря.

Секретар конкурсної комісії призначається з представників Управління не є її членом та  бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу.

5.3.14. Голова конкурсної комісії:

-      здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

-      головує на засіданнях конкурсної комісії;

-      організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

5.3.15. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

-          ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

-          підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

-          за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

5.3.16. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

5.3.17. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні обласної ради.

5.3.18. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

5.3.19. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії шляхом відкритого поіменного голосування можуть надати повноваження голові конкурсної комісії підписувати робочі протоколи конкурсної комісії.

Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному вебсайті обласної ради  інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

5.3.20. Конкурсна комісія:

-          оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

-          встановлює вимоги до претендентів із урахуванням установлених чинним законодавством України вимог;

-          встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

-          оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

-          перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

-          приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

-          забезпечує відкритість конкурсу;

-          оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

-          відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника медичного закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання голові обласної ради щодо призначення такого кандидата на посаду керівника медичного закладу;

-          здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

 

5.4.            Підготовка до проведення конкурсу

 

5.4.1. Конкурсний добір проводиться публічно. Строк проведення конкурсу визначає конкурсна комісія, але він має бути не більшим за 30 календарних днів.

5.4.2. Комісія протягом трьох днів (не пізніше) після формування її складу проводить своє перше засідання, за результатами якого оприлюднює на офіційному вебсайті обласної ради оголошення про проведення конкурсу.

5.4.3. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає наступні питання:

-          правові підстави проведення конкурсу;

-          найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження медичного закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структуру медичного закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності медичного закладу;

-          дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

-          номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

-          перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

-          вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

-          умови оплати праці керівника медичного закладу із зазначенням істотних умов контракту;

-          дата і місце проведення другого засідання конкурсної комісії.

5.4.5.          Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному вебсайті обласної ради інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

5.4.6.           Оголошення щодо початку прийняття документів від кандидатів на посаду керівника медичного закладу розміщується на офіційному вебсайті обласної ради.

5.4.7.      Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному вебсайті обласної ради та реєструються як вхідна кореспонденція обласної ради.

5.4.8.      Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

-    копію паспорта громадянина України;

-    письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

-    резюме у довільній формі;

-    автобіографію;

-    копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

-    згоду на обробку персональних даних;

-    конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах;

-    довідку про відсутність судимості;

-     медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

-     попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою;

-     заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою;

-     підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

5.4.9.      Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

5.4.10.  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

5.4.11.  Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку медичного закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-          план реформування медичного закладу протягом одного року;

-          заходи з виконання завдань медичного закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників медичного закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-          пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку медичного закладу;

-          пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності медичного закладу.

5.4.12.  Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку другого засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

5.4.13.  За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

-          неподання ним необхідних документів;

-          його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

-          наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

-          наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

5.4.14.  Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

-     подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

-     надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

-     надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочі дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

5.4.15.  Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів зі дня проведення засідання з розгляду документів.

 

5.5.       Проведення конкурсу, оприлюднення результатів конкурсу

 

5.5.1. Початком проведення конкурсу вважається дата, визначена на другому засіданні конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

5.5.2. Конкурсна комісія заслуховує конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить із ним співбесіду та встановлює відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

5.5.3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.

5.5.4. Представники засобів масової інформації, громадських організацій, які не увійшли до складу конкурсної комісії, співробітники Харківської обласної державної адміністрації та депутати обласної ради мають право бути присутніми на засіданні конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу.

При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

5.5.5. Обласна рада забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.

Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному вебсайті не менше одного року.

5.5.6. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

5.5.7. Обласна рада на другий день після отримання рішення конкурсної комісії щодо переможця на посаду керівника медичного закладу оприлюднює її рішення на офіційному вебсайті обласної ради. Окремо обласна рада  інформує про переможця конкурсу Харківську обласну державну адміністрацію.

5.5.8. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному у пунктах 5.3., 5.4., 5.5. цього Положення.

5.5.9. Обласна рада призначає переможця конкурсу керівником медичного закладу протягом одного місяця із дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути подовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливого відповідального становища, та посад із підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених чинним законодавством України.

Підставою для прийняття рішення (видання розпорядження) про призначення керівника медичного закладу є відповідне рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця та подання на ім’я голови обласної ради щодо призначення такого кандидата на посаду керівника медичного закладу.

5.5.10. Голова конкурсної комісії подає голові обласної ради рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця та відповідне подання стосовно призначення такого кандидата на посаду керівника медичного закладу.

Управління готує проект рішення (розпорядження) щодо призначення особи, яка перемогла у конкурсі, на посаду керівника медичного закладу на строк, визначений рішенням конкурсної комісії.

Після прийняття обласною радою рішення (видання розпорядження) про призначення особи на посаду керівника медичного закладу, Управління готує контракт (2 примірники), підписує у даної особи та візує в установленому порядку. 

5.5.11. Контракт із керівником медичного закладу визначає основні вимоги, передбачені у Типовому контракті з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року № 642 (зі змінами).

 

5.6. Звільнення керівника медичного закладу

 

5.6.1. Контракт із керівником медичного закладу може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, а також передбачених у контракті.

При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно із пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

5.6.2.  Для розгляду питання щодо звільнення керівника із займаної посади  з ініціативи керівника, необхідне звернення, із обґрунтуванням причин, керівника медичного закладу на ім’я голови обласної ради.

5.6.3.      Голова обласної ради направляє звернення керівника щодо звільнення із займаної посади до постійних комісій та Управління. Управління готує відповідний проект рішення обласної ради.

5.6.4. Постійні комісії розглядають проект рішення та надають висновки стосовно звільнення керівника із займаної посади.

У разі відмови однієї із постійних комісій у звільненні керівника, даний проект рішення обласної ради розглядається колегіально на пленарному засіданні сесії обласної ради. За результатами голосування приймається остаточне рішення.

Одночасно з проектом рішення про звільнення керівника медичного закладу із займаної посади Управління готує проект рішення щодо проведення конкурсу на посаду керівника  відповідного медичного закладу.

5.6.5. У випадку, якщо звернення стосовно звільнення із займаної посади, подане керівником у міжсесійний період, потребує негайного розгляду згідно із вимогами чинного законодавства України голова обласної ради має повноваження видати розпорядження щодо звільнення із займаної посади керівника медичного закладу.

Одночасно Управління готує розпорядження голови обласної ради щодо проведення конкурсу на посаду керівника відповідного медичного закладу.

5.6.6. Порядок звільнення керівника медичного закладу із займаної посади в зв’язку із закінченням строку дії контракту здійснюється відповідно до підпунктів 5.6.3., 5.6.4., 5.6.5. цього Положення.

5.6.7. У разі систематичного порушення трудової дисципліни, неналежного виконання своїх обов’язків до керівника медичного закладу застосовується  дисциплінарне стягнення, таке як догана або звільнення.

Для з’ясування ступеня тяжкості вчиненого проступку й заподіяної керівником шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, а також визначення виду стягнення, яке буде застосовано до керівника, матеріали щодо порушеного питання разом із актом перевірки Управлінням направляються на розгляд профільних постійних комісій.

На підставі висновків постійних комісій Управління готує проект розпорядження голови обласної ради щодо винесення догани керівнику медичного закладу або проект рішення обласної ради щодо звільнення його із займаної посади.

   У разі прийняття постійними комісіями рішення щодо припинення дії контракту, обласна рада до прийняття такого рішення повідомляє керівника медичного закладу у письмовій формі про винесення на розгляд обласної ради питання щодо звільнення його із займаної посади.

Звільнення здійснюється відповідно до підпунктів 2.3.4., 2.3.5. пункту 2.3. розділу ІІ  цього Положення.».

 

 

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                               В. КОВАЛЕНКО