Пояснювальна записка

до проєкту рішення Харківської обласної ради  

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради

від 05 грудня 2019 року № 1129-VІІ (зі змінами)»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка та внесення на розгляд Харківської обласної ради зазначеного проєкту рішення обумовлена закінченням терміну реалізації Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-VІІ, зі змінами (далі – Програма), та її виконанням.

 

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття обласною радою зазначеного проєкту рішення дозволить здійснити аналіз виконання Програми та оцінку ефективності заходів, передбачених зазначеною Програмою.

Заходи по виконанню основних завдань Програми, які не були профінансовані та виконані у 2020 році, але не втратили актуальності, включені до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VІІІ.

 

3. Загальна характеристика та основні положення акту

До проєкту рішення додається стисла інформація про виконання Програми.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Проєкт рішення розроблено на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання проєкту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

 

Директор Департаменту

економіки і міжнародних відносин

Харківської обласної

державної адміністрації                                                                    Петро ЛАШИН