ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від _____________ 2021 року                                                                   №______

 

 

Про внесення змін до комплексної обласної

програми «Здоров’я Слобожанщини»

на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням

обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII

 

 

З метою забезпечення своєчасної та ефективної реалізації у 2021 – 2022 роках заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII, на підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII (далі – Програма), такі зміни:

1.1. Викласти підпункт 3.1. пункту 3. «Реформування закладів охорони здоров’я третинного рівня із зміцненням матеріально-технічної бази спеціалізованих закладів та закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та фінансуються за рахунок обласного бюджету» розділу 7. «Напрями діяльності та заходи Програми на 2021– 2022 роки» у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти підпункт 18.4. пункту 18. «Забезпечення проведення заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» розділу 7. «Напрями діяльності та заходи Програми на 2021– 2022 роки» у новій редакції (додаток 2).

2. Харківській обласній державній адміністрації здійснювати фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства; з питань бюджету.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                           Артур ТОВМАСЯН

 

 

 

Розробник: Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 341 56 60