ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради

«Про внесення змін до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням

обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII»

 

Ситуація, що склалася в ході проведення суттєвих перевірень у системі фінансування спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, із отриманням закладами/підприємствами охорони здоров’я коштів від Національної служби здоров’я України за фактично надані медичні послуги на підставі попередньо укладаннях договорів на медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України, потребує певних дій та втручання з боку місцевих органів виконавчої влади та виділення додаткових фінансових ресурсів з місцевих бюджетів.

Водночас, в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а також обмежених можливостей як державного, так і місцевих бюджетів, основним єдиним шляхом збереження достатніх обсягів надання медичної допомоги у сфері охорони здоров’я регіону є оптимізація закладів у територіальні медичні об’єднання, із створенням спеціалізованих центрів та консолідацією в них управлінського, кадрового та матеріально-технічного потенціалу.

Заходами комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2020 № 7-VIII, передбачене завдання з подальшої оптимізація мережі закладів охорони здоров’я, що знаходяться у спільній власності територіальних громад області, шляхом створення територіальних медичних об’єднань, у тому числі туберкульозного, психіатричного, наркологічного, шкірно-венерологічного та інших профілів, а також будинків дитини і санаторіїв для дітей та дорослих.

Разом з тим, зазначене завдання потребує уточнення та конкретизації заходів, зокрема, відповідно до Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1414-р, а також Плану заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020 – 2023 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 року № 1463-р.

Слід відмітити, що відповідно до оперативних розрахунків потреба у додаткових фінансових ресурсах до кінця поточного року тільки закладів охорони здоров’я, що надають амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим на туберкульоз, за умови не укладання договорів з Національною службою здоров’я України складатиме більше 158,0 млн грн.

Можливість створення єдиного медичного закладу для надання медичної допомоги вказаному контингенту хворих, що визначена проєктом вказаного рішення, за розрахунками фахівців забезпечить зменшення потреби у додаткових фінансових ресурсах до 80 – 90 млн грн, із подальшою економією коштів в наступних бюджетних періодах.

Крім того, у минулому році керівництвом обласної державної адміністрації було ініційоване включення до завдань комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» заходів з надання одноразової грошової допомоги усім медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів обласного бюджету.

Обмежені можливості дохідної частини обласного бюджету, зокрема, через поширення коронавірусної хвороби, в ході підготовки та затвердження заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, вимушено обумовили певне обмеження закладів охорони здоров’я, медичні та інші працівники яких мають бути забезпечені зазначеною грошовою допомогою за рахунок коштів обласного бюджету у поточному році.

Разом з тим, з метою попередження ймовірного зростання соціального напруження серед медичної громадськості регіону, керівництвом області погоджено подовжити дію заходу Програми минулого року із плануванням можливостей відшкодування відповідними місцевими бюджетами регіону сум виплат обласному бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів.

Враховуючи викладене, з метою збереження доступності надання медичної допомоги у регіоні в умовах впровадження реформ у медичній галузі та поширення коронавірусної хвороби COVID-19, пропонується внести відповідні зміни до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 20201 – 2022 роки.

 

 

 

Заступник директора Департаменту

охорони здоров’я Харківської

обласної державної адміністрації                                                         Геннадій БОНДАРЧУК