ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

V сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 10 червня 2021 року                                                                              № 181-VІІI

 

 

Про  розроблення Антикорупційної програми

Харківської обласної ради на 2021-2023 роки

 

Керуючись нормами статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розроблення Антикорупційної програми Харківської обласної ради на 2021-2023 роки обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Провести оцінку корупційних ризиків у Харківській обласній раді, а саме:

1.1. Затвердити Положення про Комісію щодо оцінки корупційних ризиків у Харківській обласній раді та з підготовки проєктів антикорупційних програм Харківської обласної  ради (додається).

1.2. Утворити Комісію щодо оцінки корупційних ризиків у Харківській обласній раді та з підготовки проєктів антикорупційних програм Харківської обласної  ради і затвердити її персональний склад (додається).

1.2.1. Доручити Комісії:

- провести оцінку корупційних ризиків у Харківській обласній раді у строк не пізніше 60 днів із дня утворення Комісії та за результатами роботи підготувати звіт, який надати на затвердження до обласної ради;

- розробити проєкт Антикорупційної програми Харківської обласної ради на 2021 – 2023 роки та внести його на розгляд обласної ради.

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Харківської обласної ради.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування (Олег КАРАТУМАНОВ).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                               Артур ТОВМАСЯН