ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області

на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами)»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Прийняття рішення обласної ради полягає в необхідності внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами).

 

2. Цілі і завдання прийняття акта

 

Викласти таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Культура і туризм», «Освіта» та «Фізична культура і спорт» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» Програми у новій редакції у зв’язку з переглядом проєктно-кошторисної документації, включених до Програми інвестиційних проєктів та необхідністю включення нових проєктів.

 

3.  Загальна характеристика та основні положення акта

 

Таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Культура і туризм», «Освіта» та «Фізична культура і спорт» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» Програми викладаються у новій редакції у зв’язку з плануванням фінансування додаткових заходів та здійснення робіт з будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів та виготовлення, перегляду проектно-кошторисної документації.

Зміни полягають у включенні до Програми 12 нових проєктів на загальну суму фінансування 20 880,000 тис. грн. по галузі «Освіта» і приведення назв та окремих показників відповідно до відкоригованої (перезатвердженої) проєктно-кошторисної документації в галузях «Охорона здоров’я», «Культура і туризм», «Освіта» та «Фізична культура і спорт» по 25 проєктам, а саме:

 

по галузі «Охорона здоров’я»:

 

Приводяться назви, окремі показники відповідно до відкоригованої (перезатвердженої) проєктно-кошторисної документації по 12 проєктам.

 

по галузі «Культура і туризм»:

 

Приводяться назви, окремі показники відповідно до відкоригованої (перезатвердженої) проєктно-кошторисної документації по 2 проєктам.

 

по галузі «Освіта»:

 

Додається 12 нових проєктів із запланованим обсягом фінансування 20 880,000 тис. грн. Приводяться назви, окремі показники відповідно до відкоригованої (перезатвердженої) проєктно-кошторисної документації по 7 проєктам.

 

по галузі «Фізична культура і спорт»:

 

Приводяться назви, окремі показники відповідно до відкоригованої (перезатвердженої) проєктно-кошторисної документації по 4 проєктах.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

 

Розроблення стратегічних документів економічного і соціального розвитку регулюється Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Прийняття рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами)», потребує фінансування відповідно до проєкту рішення.

 

 

Директор Департаменту економіки

і міжнародних відносин Харківської

обласної державної адміністрації                                                         Петро ЛАШИН