ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради

 

«Про хід виконання Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 822-VІI

(зі змінами)»

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення, цілей, завдань і основних його положень.

 

Розробка та внесення на розгляд обласної ради зазначеного проєкту рішення обумовлена необхідністю контролю та оцінки результатів виконання заходів, передбачених Програмою розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 822-VІI (зі змінами) (далі – Програма).

 

ІІ. Посилання на нормативно-правові акти, відповідно до яких було розроблено проєкт рішення.

 

Проєкт рішення розроблено на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІІІ. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, у разі прийняття рішення.

 

Прийняття обласною радою зазначеного проєкту рішення дозволить здійснити аналіз виконання Програми, та оцінку ефективності заходів, передбачених зазначеною Програмою.

 

ІV. Фінансово-економічне обґрунтування.

 

На реалізацію заходів Програми на 9 місяців 2021 року при плані 149380,907 тис. грн, з обласного бюджету профінансовано 141915,506 тис. грн.

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту

культури і туризму Харківської

обласної державної адміністрації –

начальник управління туризму                                              Олександр КОСТІН