ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту міста Куп’янськ Харківської області»

 

 

До Харківської обласної ради надійшло клопотання Куп’янської міської ради від 04.10.2021 № 1326-25-05 щодо погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту міста Куп’янськ Харківської області.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про землеустрій» проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці включає: пояснювальну записку, завдання на виконання робіт, план існуючої (за наявності) та проектної межі адміністративно-територіальної одиниці, площу земель в існуючих (за наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці, опис меж адміністративно-територіальної одиниці, каталог координат поворотних точок меж адміністративно-територіальної одиниці.

Проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проєкт погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.

У разі встановлення меж міст проєкт також погоджується з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.

Відповідно до частини першої статті 174 Земельного кодексу України рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

До вищезазначеного клопотання Куп’янської міської ради додані необхідні документи, перелік яких встановлений статтею 46 Закону України «Про землеустрій», а також надані рішення Куп’янської міської ради Харківської області від 23.07.2021 № 293/30-VIII «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Куп’янськ Харківської області, рішення Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської області від 27.07.2021 № 746 «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Куп’янськ Харківської області», рішення Кіндрашівської сільської ради Куп’янського району Харківської області від 10.09.2021 № 1396 «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту міста Куп’янськ Харківської області».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 8, 173, 174, 186 Земельного кодексу України, статей 15, 46 Закону України «Про землеустрій», пункту 21 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», управлінням правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради підготовлено даний проєкт рішення.

 

 

 

Начальник відділу з питань

природокористування та земельних

відносин управління правового

забезпечення діяльності ради

виконавчого апарату обласної ради                                         Ілля КРЮЧКОВ