ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про затвердження Проєкту організації зон санітарної охорони водозабору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕСТАКІВСЬКЕ»
у с. Шестакове Чугуївського (колишнього Вовчанського) району Харківської області (свердловини № 1-1986, 1-1987, 11-2005 родовища питних підземних вод «Шестаківське»)»

 

 

До обласної ради звернулося ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕСТАКІВСЬКЕ» (далі - Товариство) із клопотанням про затвердження проєкту організації зон санітарної охорони водозабору ТОВ «ШЕСТАКІВСЬКЕ», який розташований у с. Шестакове Чугуївського (колишнього Вовчанського) району Харківської області (далі - проєкт).

Метою водокористування є питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам.

Згідно з пунктом 8 статті 81 Водного кодексу України до компетенції обласних рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить затвердження проєктів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів.

Статтею 113 Земельного кодексу України передбачено, що зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності.

Надані товариством документи вимогам законодавства відповідають.

Проєкт рішення підготовлено відповідно до статті 81 Водного кодексу України та статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

 

Начальник відділу з питань

природокористування та земельних

відносин управління правового

забезпечення діяльності ради

виконавчого апарату обласної ради                                            Ілля КРЮЧКОВ