Додаток

до рішення обласної ради

від 08 грудня 2016 року № 310-VII

в редакції рішення обласної ради

від «____»  2021 року № ____-VІII

( _____сесія VIIІ скликання)

 

VІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА ПРОГНОЗНІ РОЗРАХУНКИ ФІНАНСУВАННЯ

 

1. Забезпечення формування нормативно-правової бази розвитку місцевого самоврядування,

роботи обласної ради і виконання депутатами доручень виборців

Назва заходу

Виконавці

2017

2018

2019

2020

2021

 

1.

Забезпечення прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування на регіональному та державному рівнях при підготовці, прийнятті та внесенні змін до нормативно-правових актів центральними органами влади шляхом:

-            моніторингу, аналізу проєктів таких нормативно-правових актів та підготовки пропозицій до них;

-             аналізу чинного законодавства у цій сфері та наслідків його впливу на спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, підготовки відповідних пропозицій щодо його вдосконалення

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

-

20 000

-

-

-

 

2.

Розробка та забезпечення систематизації електронних, інформаційної та нормативно-правової баз обласної ради

Харківська обласна рада;

КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

125 000

197 000

61000

133 000

72 600

 

3.

Науково-методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Харківської області

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою)

80 000

50 000

-

-

-

 

4.

Забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням депутатських повноважень депутатами обласної ради

Харківська обласна рада

-

10 000

5 000

-

-

 

5.

Виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до Порядку використання субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради, затвердженого обласною радою

Харківська обласна рада;

Харківська обласна державна адміністрація;

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

-

-

-

-

58 812 157

 

 

 

2. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1.

Розроблення  пропозицій до центральних органів влади щодо вдосконалення чинного законодавства України стосовно  підготовки фахівців органів місцевого самоврядування тощо

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування

Національної академії правових наук України (за згодою);

Харківський університетський консорціум

50 000

-

-

-

-

 

2.

Залучення науково-педагогічних і наукових працівників, представників органів місцевого самоврядування до участі у роботі семінарів, нарад, зустрічей тощо як складової у системі підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою); Харківський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою); Харківський університетський консорціум

-

-

-

-

-

 

3.

Проведення наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; Харківський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою); Харківський університетський консорціум

20 000

-

-

-

-

 

4.

 Участь депутатів у проведенні науково-практичних та науково-методичних конференцій, нарад, засідань круглих столів, семінарів тощо

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;  КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

50 000

50 000

-

-

-

 

5.

Проведення семінарів, навчань, практикумів, конференцій з метою проведення просвітницької, наукової, інформаційної та методичної роботи серед депутатів та керівників місцевих рад Харківської області

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; 

Харківський університетський консорціум

50 000

50 000

-

-

-

 

3. Налагодження дієвого  зв’язку між органами місцевого самоврядування, громадами

1.

Створення та розміщення  спеціалізованих теле- та радіопрограм, фільмів, окремих рубрик у засобах масової інформації, присвячених діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення трансляції заходів та  пленарних засідань сесій обласної ради

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

300 000

700 000

898 000

950 000

422 311

 

 

2.

Проведення обласних семінарів, конференцій, нарад, у тому числі виїзних, на базі органів місцевого самоврядування Харківської області

Харківська обласна рада; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО -КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР»,

КП ХОР «КІНОТЕАТР «БОМЕР»»; ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

50 000

50 000

14 000

15 000

-

 

3.

Сприяння розвитку мовлення  громад, проведення роз’яснювальної роботи з питань децентралізації, надання інформаційної та методичної допомоги

Харківська обласна рада; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

100 000

100 000

100 000

-

-

 

4.

Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, інформування територіальних громад, депутатів, керівників та працівників апаратів місцевих рад, органів державної влади, наукових та навчальних закладів, громадських організацій через вебсайти, інформаційно-аналітичні бюлетені, журнали, публікації у ЗМІ тощо

Харківська обласна рада; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

150 000

1100 000

1 585 000

1 660 000

1 688 800

 

 

5.

Сприяння реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад»

Харківська обласна рада; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

 

 

-

-

-

-

-

 

4. Розширення місцевого, міжрегіонального та міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування

1.

Сприяння налагодженню співробітництва між органами місцевого самоврядування на регіональному та державному рівнях і відповідними міжнародними організаціями та фондами

Харківська обласна рада;

Всеукраїнська асоціація місцевих та регіональних влад 
 (за згодою);

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

-

-

-

-

-

 

2.

Забезпечення членства обласної ради у громадських організаціях та інших добровільних об'єднаннях органів місцевого самоврядування, участь у конгресах та інших заходах, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області)

Харківська обласна рада

2 500 000

2 500 000

2 222 000

1 725 000

1 722 334

 

3.

Організація навчальних візитів з метою вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи органів місцевого самоврядування області вітчизняного та світового досвіду

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

150 000

150 000

36 000

16 500

-

 

4.

Забезпечення участі у конгресах та інших заходах, організації візитів та прийомів керівників держави, іноземних делегацій, делегацій із інших областей України. Представницькі та презентаційні видатки

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

500 000

500 000

-

-

-

 

5.

Забезпечення організації візитів та прийомів   керівників держави, іноземних делегацій, делегацій із інших областей України. Представницькі видатки

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

-

-

15 500

-          

2 320

 

6.

Участь у міжнародних заходах, форумах, конгресах та інших заходах на території України та інших держав з метою налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків. Забезпечення сувенірною та іншою презентаційною продукцією

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

-

-

150 000

-          

200 000

 

 

5. Заохочення громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку

 

1.

Підтримка та співфінансування проєктів, програм, грантів, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

Харківська обласна рада

1 000 000

1 000 000

900 000

-

-

 

 

2.

Проведення обласного конкурсу мініпроєктів територіальних громад "Разом в майбутнє", здійснення організаційних видатків конкурсу та 

співфінансування переможців

Конкурсний комітет обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

Харківська обласна рада

50 000 000

50 000 000

40 100 000

36 332 000

-

 

3.

Проведення обласного конкурсу

ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;  Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;

КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»

 

 

 

200 000

200 000

200 000

125 000

200 000

 

4.

Проведення Міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко»

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;   Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;

КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

600 000

800 000

1 000 000

1 000 000

500 000

 

5.

Підтримка та співфінансування міжнародного проєкту ЄС та ООН у рамках програми розвитку "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації,  Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації;

районні державні адміністрації; районні ради;

Харківська обласна рада

1 000 000

1 000 000

-

-

-

 

6.

Проведення обласного конкурсу для дітей та молоді "Місцеве самоврядування - це ми!"

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ; КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

100 000

100 000

150 000

-

-

 

7.

Запровадження та проведення обласного конкурсу журналістських робіт з питань діяльності та кращих практик місцевого самоврядування, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

100 000

100 000

100 000

62 500

-

 

8.

Виплата щомісячної стипендії особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області»

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації;

Харківська обласна рада

2 250 000

2 800 000

3 200 000

3 000 000

5 320 145

 

9.

Підтримка та співфінансування заходів у рамках Угоди Мерів у Харківській області

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Харківський університетський консорціум

100 000

100 000

48 000

23 000

28 000

 

10.

Участь у реалізації Проєкту «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень (HOUSES)», що фінансується Європейським Союзом та впроваджується ПРООН в Україні, та його співфінансування

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації,  Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації;

районні державні адміністрації; районні ради;

Харківська обласна рада; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

-

-

-

-

-

 

11.

Участь у реалізації та співфінансуванні міжнародного грантового проєкту Європейського  Союзу «Ефективна первинна медицина в громаді»

 

Харківська обласна рада; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

Харківська обласна державна адміністрація;

громадська організація «Агенція змін «Перспектива»»;

 громадська спілка «Українсько-німецька медична асоціація

-

7 000 000

 

10 000 000

6 400 000

154 050

 

 

12.

Участь у реалізації та

співфінансуванні грантового проєкту Українського культурного фонду   «Азимут культурного розвитку»

 

Харківська обласна рада;

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф. СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ

-

-

100 000

-

-

 

13.

Проведення обласного конкурсу мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді», здійснення організаційних видатків конкурсу та співфінансування переможців

Харківська обласна рада; Конкурсний комітет обласного конкурсу мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді»;

Харківська обласна державна адміністрація; Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

-

-

-

-

9 897 944

 

14.

Проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє»,  здійснення організаційних видатків конкурсу та співфінансування переможців

Харківська обласна рада; Конкурсний комітет обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє»; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації; Харківська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи

-

-

-

-

25 034 117

 

15.

Проведення обласного конкурсу кращих практик місцевого самоврядування «Крок до успіху», здійснення організаційних видатків конкурсу

Харківська обласна рада; Конкурсна комісія обласного

конкурсу кращих практик місцевого самоврядування «Крок до успіху»;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

25 000

 

6. Організація громадських та соціальних заходів

1.

Забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення в області пам'ятних та ювілейних дат. Заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, що зробили вагомий внесок у розвиток регіону

 

 

Харківська обласна рада; Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР»;
КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»;

КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ»;
КП ХОР «ВЕЛИКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ»;
ХОКП «МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»;

КП «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ»;

ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

500 000

500 000

420 000

380 000

374 967

 

2.

Організація відзначення Дня місцевого самоврядування

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;  КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР»;

КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ»;
КП ХОР «ВЕЛИКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ»;
ХОКП «МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР СЛОБОЖАНСЬКИЙ»;
КП «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ»;
ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

250 000

250 000

100 000

-

-

 

3.

Організація спортивних змагань серед депутатів та працівників органів місцевого самоврядування області, популяризація спорту і здорового способу життя, забезпечення участі депутатів та працівників органів місцевого самоврядування області у всеукраїнських і міжрегіональних змаганнях з різних видів спорту

Харківська обласна рада;

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області; КЗ «ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»;
КЗ «КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «ХТЗ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

100 000

100 000

100 000

 

-

-

 

РАЗОМ

 

60 325 000

69 427 000

61 504 500

51 822 000

105 204 745

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

обласної ради                                                                                                         Оксана МАЛИШЕВА