ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

      сесія VIІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

Від _________ 2021 року                                                                           ___-VІIІ

 

Про намір передачі в оренду об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

 

Відповідно до статті 6  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 19 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», пунктів 19, 20 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з  пунктом 1.9 розділу 1 Положення про особливості та порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради  від 15 жовтня 2020 року № 1377-VIІ «Про деякі питання оренди комунального майна» (зі змінами), враховуючи висновки постійних комісій, обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.        Здійснити намір передачі в оренду об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області згідно з додатком.

2.        Доручити голові обласної ради забезпечити вжиття заходів щодо внесення інформації про об’єкт, зазначений в додатку до цього рішення, до електронної торгової системи та щодо подальшого прийняття рішення про включення об’єкта до одного із Переліків (Перелік першого типу або Перелік другого типу) в порядку, передбаченому чинним законодавством України та нормативно-правовими актами обласної ради.

3.        Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області (Ганна КУЗНЕЦОВА).

 

 

 

Голова обласної ради                                            Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, 700 07 44