ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради Про подовження терміну дії контракту

із Поповою Валерією Євгеніївною, директором ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА»ˮ

 

До обласної ради надійшла заява від Попової Валерії Євгеніївни стосовно подовження з нею трудових відносин на посаді директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА» (далі за текстом – підприємство).

Юридична адреса підприємства: м. Харків, вул. Чернишевська, 51.

Підприємство створене з метою сприяння ефективному використанню майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, юридичними та фізичними особами; забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку ринку нерухомості регіону, задоволення державних та суспільних потреб в усіх сферах, а також для одержання прибутку шляхом виробничої, комерційно-посередницької, консультативної та інших видів діяльності, у відповідності до чинного законодавства України та Статуту підприємства.

Посаду директора підприємства на умовах контракту № 286 від 29.12.2017 (зі змінами), укладеного з Харківською обласною радою, обіймає Попова Валерія Євгеніївна. Строк закінчення дії контракту – 30 грудня 2021 року.

Поповою В.Є. виконуються обов’язки, передбачені контрактом, а саме:

-       щоквартально надається бухгалтерська та статистична звітність, інформація про рух основних засобів;

-       у кінці кожного року надаються матеріали річної інвентаризації основних засобів;

-       забезпечується ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, що відображається на балансі підприємства і закріплене на праві господарського відання;

-       своєчасно та в повному обсязі виплачується заробітна плата працівникам підприємства;

-       на початок року надається на затвердження штатний розпис підприємства та протягом року зміни до нього;

-     на початок року надається звіт про виконання умов контракту, ухвалений на загальних зборах трудового колективу підприємства.

-     кожного року подається до обласної ради на затвердження річний з поквартальною розбивкою фінансовий план підприємства;

-     графік відпустки, дату та її строки керівник погоджує з головою обласної ради.

Протягом 2020-2021 років до обласної ради не надходили звернення від трудового колективу або профспілкового комітету підприємства стосовно порушень керівником своїх обов’язків.

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Кодексу законів про працю України, додатком 1 до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, підготовлено проєкт рішення обласної ради “Про подовження терміну дії контракту із Поповою Валерією Євгеніївною, директором ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ  «ЗНАХІДКА»ˮ.

 

 

 

Начальник управління

з питань  комунальної власності

виконавчого  апарату

обласної ради                                                                                      Андрій ГНАТУШОК