ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про оголошення конкурсу на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 13» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 13» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ розташований за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 7.

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 13» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі за текстом – заклад) є закладом загальної середньої освіти з медичним профілем для дітей, що потребують тривалого лікування, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти та відновлення і зміцнення здоров’я учнів (вихованців), а також надання їм медичної допомоги.

Посаду керівника закладу на умовах контракту від 01.11.2011, укладеного з Харківською обласною радою, обіймає МИХАЙЛЕНКО Галина Володимирівна. Строк закінчення дії контракту – 01.02.2022.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог цього Закону та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою). Рішення про проведення конкурсу приймається засновником державного чи комунального закладу загальної середньої освіти або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про освіту», статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  додатком 6 до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, підготовлений проєкт рішення обласної ради «Про оголошення конкурсу на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 13» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

 

 

 

Начальник управління

з питань комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради                                   Андрій ГНАТУШОК