ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від _____________ 2021 року                                                                   №______

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку культури,

туризму та охорони нерухомої культурної спадщини

Харківської області на 2019 – 2023 роки, затвердженої

рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 822-VIІ   

 

 

З метою створення умов для подальшого розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини в регіоні, забезпечення належної реалізації заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019 – 2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 822-VІI (зі змінами), відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019 – 2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 822-VIІ, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 28 лютого 2019 року № 939-VIІ, від 30 травня 2019 року № 1004-VIІ, від 15 жовтня 2020 року № 1342-VIІ, від 11 березня 2021 року № 80-VIІІ, від 10 червня 2021 року № 145-VIІІ, від 23 вересня 2021 року № 213-VIІІ (далі – Програма), такі зміни:

 

1) пункт 7. «Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми» ПАСПОРТА Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

 

2) розділ ІІІ. «ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ» Програми викласти у такій редакції:

 

«Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 1195763,8 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету – 1190740,3 тис. грн, із місцевих бюджетів – 3838,5 тис. грн, з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, – 1185,0 тис. грн.

Строки виконання Програми – 2019 – 2023 роки.»;

 

3) пункт 1.6. та узагальнюючі рядки підрозділу 1. «Театрально-концертна діяльність» розділу VI. «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 2;

 

4) пункт «Всього за Програмою» розділу VI. «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

 

 

 

Голова обласної ради                                           Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, 705-21-16