Пояснювальна записка

Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства

до проекту рішення

Харківської обласної ради

«Про погодження Лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів на 2021 рік»

 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

Спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів проводиться на основі лімітів, затверджених органом виконавчої влади, та дозволів (лісових квитків), виданих постійними лісокористувачами, у відповідності до Порядку спеціального використання лісових ресурсів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 (зі змінами). Заготівля другорядних лісових матеріалів проводиться у відповідності до Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 № 449.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань. Для видачі лісового квитка лісокористувачі подають заявку на використання лісових ресурсів.

Заготівля деревної зелені (цілих дерев для ритуальних та інших потреб і гілок з дерев) буде здійснюватися для задоволення потреб населення у новорічних ялинках, новорічних святкових букетах із гілок хвойних дерев, приготування корму тваринам, а також придбання цілих дерев для садіння на землях інших категорій.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Метою впровадження підготовленого проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації є забезпечення раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів, а також відтворення відновлювальних властивостей лісів шляхом встановлення лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів.

 

3. Правові аспекти

 

В даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Лісовий кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 (зі змінами) «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» та постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 № 449 «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України».

 

4. Обґрунтування обсягів

 

Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства направлено постійним лісокористувачам лист від 17.02.2021 №02.01-22/227-21 з інформацією про необхідність надання заявок на отримання лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів.

На основі поданих підпорядкованими державними підприємствами лісового господарства області листів та наданих районними радами погоджень, було складено додаток до рішення Харківської обласної ради із найменуваннями та обсягами відповідних видів другорядних лісових матеріалів на території області на поточний рік.

Визначені у проекті рішення Харківської обласної ради обсяги заготівлі другорядних лісових матеріалів не перевищують обсяги, визначені матеріалами лісовпорядкування.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Виконання поданого на розгляд проекту рішення Харківської обласної ради не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Вигоди та витрати органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та населення, на які даний проект розпорядження має вплив, наведені нижче.

 

Сфера впливу

(інтереси громадян, суб’єктів господарювання

та держави)

Вигоди

Витрати

1

2

3

Органи державної

влади та місцевого

самоврядування

Забезпечить раціональне та невиснажливе використання лісових ресурсів.

Бюджети органів місцевого самоврядування можуть отримати від впровадження нормативної плати, додатково, за заготівлю другорядних лісових матеріалів близько 31,0 тис. грн.

Витрат на прийняття даного нормативно-правового акту немає

 

6. Позиція заінтересованих органів

 

 Ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів повинні бути погоджені з:

- Харківською обласною радою, відповідно до пункту 5 статті 30 Лісового кодексу України.

Ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів погоджені з:

- відповідними районними радами, згідно пункту 5 статті 30 Лісового кодексу України; за станом на 08.11.2021 ліміти погоджені відповідними районними радами у об'ємах, зазначених у додатку до проекту рішення Харківської обласної ради;

- Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (лист від 21.10.2021 №70-02/4-8883).

 

7. Регіональний аспект

Проект рішення Харківської обласної ради впливає на регіональний розвиток.

 

8.      Громадське обговорення

Проект рішення Харківської обласної ради повинен бути оприлюднений на офіційному веб сайті Харківської обласної державної адміністрації.

 

9. Прогноз результатів

Впровадження проекту рішення Харківської обласної ради дасть можливість державним лісогосподарським підприємствам області здійснювати відповідні види спеціального використання лісових ресурсів та створить умови для законного придбання населенням та юридичними особами цілих дерев хвойних порід, а також гілок із них для ритуальних та інших потреб.

 

 

 

Начальник

Харківського обласного управління

лісового та мисливського господарства                          Сергій ДМИТРЕНКО