ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення обласної ради

від                        ______

(____ сесія ___ скликання)

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету для компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова за пільговими електронними квитками студентів та учнів (вихованців) закладів освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті за обласною програмою розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VІІ (зі змінами), для компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова студентів закладу вищої освіти (далі – ЗВО), студентів та учнів (вихованців) вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові.

 

2. Фінансування видатків, пов’язаних із забезпеченням компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова студентів та учнів (вихованців) ЗВО, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, здійснюється з обласного бюджету, де щороку при його формуванні передбачаються кошти у відповідних розділах.

 

3. Головний розпорядник бюджетних коштів визначається у рішенні обласної ради про затвердження обласного бюджету на відповідний рік.

 

4. Розпорядниками коштів обласного бюджету для здійснення компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова за пільговими електронними квитками студентів та учнів (вихованців) є ЗВО, вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО, ЗП(ПТ)О відповідно до переліку, наведеному у додатку до цього Порядку.

 

5. Для отримання коштів обласного бюджету керівники ЗВО, вищих навчальних  закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО, ЗП(ПТ)О подають щороку, до 01 вересня, головному розпоряднику бюджетних коштів на час формування ним бюджетного запиту на наступний рік відповідні розрахунки, із зазначенням необхідної суми витрат.

 

6. Компенсація 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова за пільговими електронними квитками здійснюється із розрахунку: 30 поїздок на місяць – у трамваї, тролейбусі та автобусі, 60 поїздок на місяць – у метрополітені м. Харкова - виключно для забезпечення проїзду до місця навчання і додому студентів та учнів (вихованців) ЗВО, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО, ЗП(ПТ)О денної форми навчання з 01 вересня по 30 червня (на навчальний рік), крім студентів та учнів (вихованців) ЗВО, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, які:

не є громадянами України;

навчаються не за денною формою навчання;

навчаються за контрактною формою навчання;

мають право на проїзд у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова безоплатно або за пільговим тарифом на інших правових підставах.

 

7. ЗВО, вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО та ЗП(ПТ)О, що зазначені у додатку до цього Порядку, укладають із Комунальним підприємством «Харківпасс» договори про організацію розповсюдження електронних квитків для пільгового проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова шляхом їх реалізації, згідно з якими визначається механізм взаємодії між ними та порядок компенсації оплати проїзду студентів та учнів (вихованців) закладів освіти у розмірі 50% його вартості.

 

8. Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

 

9. Розподіл коштів обласного бюджету між ЗВО, вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО та ЗП(ПТ)О на відповідний рік здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням із постійними комісіями обласної ради: з питань науки, освіти та духовності; комісія з питань соціальної політики, співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та у справах учасників АТО/ООС; з питань бюджету.

 

10. Обсяг бюджетних коштів, що надаються на забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова студентів та учнів (вихованців) ЗВО, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, визначається з урахуванням відповідних розрахунків.

 

11. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

 

12. Складення і надання бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                    Альберт КОНОНЕНКО