ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про затвердження обласної Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва чи придбання житла в Харківській області на 2022 – 2025 роки»

 

Обгрунтування необхідності прийняття проєкту рішення, цілей, завдань і основних його положень

Обласна Програма надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва чи придбання житла в Харківській області на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена з метою поліпшення стану забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, створення умов щодо будівництва житла учасниками антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, які потребують поліпшення житлових умов в Харківській області.

Треба мати на увазі, що у випадку вирішення житлової проблеми учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, разом з нею вирішується проблема і для інших членів родини – батьків, молодшого покоління. Низький рівень забезпечення учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил обумовлений такими причинами:

ринок житла, що діє на цей час, доступний переважно для громадян з високим рівнем доходу, які спроможні сплатити вартість комерційного житла і самостійно вирішити свої житлові проблеми;

кредити комерційних банків (внаслідок їх значної вартості) є недоступними для більшості учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Ціллю Програми є створення належних умов для забезпечення учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил житлом.

Основними завданнями Програми є:

покращення житлових умов учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил;

розвиток різних видів фінансової підтримки учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для поліпшення житлових умов;

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва.

 

Обгрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, у разі реалізації рішення

З грудня 2016 року в Харківській області розпочата реалізація обласних програм надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва чи придбання житла в Харківській області (далі–Програми).

За 6 років реалізації Програм, станом на 21.10.2021, освоєно 198,5 млн грн, що дало змогу 296 сім’ям учасників АТО/ООС придбати власне житло.

Але, незважаючи на високі показники реалізації Програм, житлова проблема залишається актуальною для багатьох родин учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Станом на 21.10.2021 на участь у Програмах зареєструвалося 2200 учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Фінансування «Обласної Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва чи придбання житла в Харківській області на 2022 – 2025 роки» буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

І етап виконання програми

ІІ етап (20__ - 20__ роки)

ІІІ етап (20-_ - 20__ роки)

Всього витрат на виконання програми, тис. грн.

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

62500,0

62500,0

75000,0

75000,0

 

 

275000,0

державний бюджет

 

 

обласний бюджет

25000,0

25000,0

30000,0

30000,0

 

 

110000,0

Місцеві бюджети (районні бюджети, бюджети сіл, селищ, міст)

 

 

кошти інших джерел, не заборонених законодавством

37500,0

37500,0

45000,0

45000,0

 

 

165000,0

 

Діючий механізм вирішення цієї проблеми набув популярності серед учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Програми є економічно ефективними (на 1 грн. державних вкладень в економіку, залучається інвестицій громадян – 3 грн.). Вони сприяють збільшенню об’ємів будівництва, стимулють його розвиток, дають можливість не тільки забезпечити населення житлом, а й розвивати будівельну галузь та економіку регіону в цілому.

Реалізації рішення обласної ради «Про затвердження обласної Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва чи придбання житла в Харківській області на 2022 – 2025 роки» сприятиме поліпшенню житлових умов 332 учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Посилання на нормативно-правові акти, відповідно до яких розроблено даний проєкт рішення

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та рішення Харківської обласної ради від 23.09.2021 № 218-VIII «Про затвердження Порядку розроблення обласних цільових програм, здійснення моніторингу та контролю за їхнім виконанням».

 

Інші відомості, необхідні для розгляду проєкту рішення

 

Надання підтримки учасникам АТО/ООС за 2016-2021 роки

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік (станом на 21.10.2021)

ВСЬОГО

 

Заплановані кошти обласного бюджету за Програмою, млн грн

6,5

13,0

13,0

15,0

15,0

15,0

77,5

 

Освоєно кошти обласного бюджету (надано підтримки), млн грн

5,2

12,9

13,0

15,0

15,0

11,4

72,5

 

Залучено кошти громадян, млн грн

8,2

22,6

22,8

26,0

26,9

19,5

126,0

 

укладено договорів, шт.

26

61

55

58

59

37

296

 

придбано квартир/ кількість шт.

26

61

56

62

59

43

307

 

в тому числі:                                                      1 кімнатних

3

26

23

35

25

18

130

 

2 кімнатних

20

34

29

23

26

24

156

 

3 кімнатних

3

1

4

4

8

1

21

 

загальна площа квартир,  тис.м.кв.

1,5

3,3

3,0

3,4

3,3

2,1

16,7

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

містобудування та архітектури

Харківської обласної державної

адміністрації, головний

архітектор області                                                           Антон КОРОТОВСЬКИХ