ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____  сесія  ______ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт 

 

Від ______________  2021 року                                                                              №_____

 

 

Про  затвердження  Програми

державного моніторингу у галузі

охорони атмосферного повітря на

2021 – 2025 роки для зони «Харківська»

 

З метою покращення існуючого стану навколишнього природного середовища Харківської області, упровадження системи державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, забезпечення органів місцевого самоврядування та виконавчої влади інформацією для прийняття рішень, пов’язаних із станом атмосферного повітря, та інформування населення про такий стан, відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Програму державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021 – 2025 роки для зони «Харківська» (додається).

 

2. Харківській обласній державній адміністрації щороку при формуванні обласного бюджету передбачати кошти на реалізацію Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021 – 2025 роки для зони «Харківська», виходячи з можливостей бюджету.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, природокористування, охорони довкілля, надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків.

 

 

 

Голова обласної ради                                             Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації, 725-38-38