ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення обласної ради «Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря

на 2021 – 2025 роки для зони «Харківська»

 

1.             Обґрунтування необхідності прийняття акта

Програму державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021 – 2025 роки для зони «Харківська» (далі – Програма) розроблено на виконання вимог пункту 18 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827 (із змінами) «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря». Програму погоджено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 27.10.2021 № 25/1-12/22776-21).

Прийняття рішення обласної ради «Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021 – 2025 роки для зони «Харківська» обумовлено необхідністю забезпечення реалізації державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря та фінансування у напрямку охорони довкілля, зокрема атмосферного повітря.

Затвердження Програми обласною радою здійснюється відповідно до вимог пункту 19 Порядку.

 

2.             Мета і завдання прийняття акта

Основною метою Програми є створення умов для поліпшення стану атмосферного повітря, підтримання екологічної рівноваги на території зони Харківській області, забезпечення конституційного права громадян України на безпечне довкілля шляхом підвищення ефективності функціонування системи моніторингу, реалізація ефективної природоохоронної політики на обласному рівні.

Завданнями прийняття акту є впровадження системи моніторингу атмосферного повітря, яка призначена для збирання та аналізу інформації про стан атмосферного повітря, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень з питань запобігання негативним змінам атмосферного повітря та дотримання вимог екологічної безпеки.

 

3.             Загальна характеристика та основні положення акта

Проєкт рішення обласної ради розроблений Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації.

Існуюча в зоні Харківської області система моніторингу атмосферного повітря не в повній мірі відповідає сучасним вимогам, обумовленим постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2019 р. № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».

Основними недоліками існуючої системи моніторингу є відсутність постійної інформації щодо стану атмосферного повітря, зокрема в районах впливу промислових об’єктів, що обумовлено відсутністю мережі стаціонарних постів спостережень та мобільної лабораторії, і неузгодженість окремих елементів інформаційних технологій, що використовуються суб'єктами системи моніторингу.

Моніторинг стану атмосферного повітря має проводитись системою моніторингу у межах промислових зон населених пунктів, територій природно-заповідного фонду, рекреаційних територій та транскордонного перенесення забруднювальних речовин.

Розроблена Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації Програма вирішує основні завдання системи моніторингу, а саме:

проведення систематичних спостережень, збирання та збереження даних про стан атмосферного повітря;

створення та ведення банків даних і забезпечення інформаційного обміну;

аналіз інформації, оцінка стану атмосферного повітря і впливу на нього факторів забруднення, прогнозування змін та інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень з питань охорони атмосферного повітря, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

удосконалення нормативного, методичного та технічного забезпечення збирання, збереження, оброблення та аналізу даних;

забезпечення достовірності інформації, що надається обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування, громадським і міжнародним організаціям.

 

4.             Стан нормативно правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють закони України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586-ХІV, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ (із змінами), «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХІІ (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами), від 30 березня 1998 року № 391 (із змінами), від 14 серпня 2019 року № 827 (із змінами).

 

5.             Фінансово–економічне обґрунтування

Фінансування моніторингу атмосферного повітря здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, що здійснюють спостереження за станом атмосферного повітря відповідно до пункту 7  Порядку, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

В.о. директора Департаменту захисту

довкілля та природокористування

Харківської обласної державної

адміністрації                                                                             Андрій НЕРЕТА