Пояснювальна записка

до проєкту рішення Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VII

 

Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради просить винести на розгляд чергової сесії Харківської обласної ради проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VII» з огляду на наступне.

Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке затверджене рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, містить сім додатків, зокрема окремі порядки призначення за конкурсом керівників комунальних закладів вищої освіти (додаток 2) та керівників закладів охорони здоров’я (додаток 5).

Разом з тим, вимогами чинного законодавства у галузі вищої освіти та у галузі охорони здоров’я не передбачено прийняття засновниками (уповноваженими органами управління) власних порядків проведення конкурсів на посади керівників цих комунальних підприємств, установ, закладів. На виконання вимог статті 16 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами) затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я. На виконання статті 42 Закону України «Про вищу освіту» постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 (зі змінами) «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» затверджені методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи, порядку обрання керівника закладу вищої освіти.

Крім цього, додатки 3, 4 та 6 до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, які містять відповідно порядки призначення за конкурсом керівників закладів фахової передвищої освіти, керівників закладів культури та керівників закладів загальної середньої освіти, також потребують суттєвого внесення змін задля приведення їх у відповідність з вимогами Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про культуру» та «Про повну загальну середню освіту».

Крім цього, Положенням про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, не врегульований порядок призначення керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області за конкурсом, що певною мірою заважає забезпеченню відкритості та прозорості процесу призначення керівників і посиленню їх відповідальності.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з урахуванням вимог чинного законодавства у сферах культури, освіти, охорони здоров’я, управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради підготовлено проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VII», який просимо винести на розгляд чергової сесії Харківської обласної ради.

 

Додаток: на ___ арк.

 

 

Начальник управління

з питань комунальної

власності виконавчого

апарату обласної ради                                                      Андрій ГНАТУШОК