ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 11 березня 2021 року № 85-VІІІ

в редакції рішення обласної ради

від «___» ______2021 року № ___- VІІІ

( __ сесія VІІІ скликання)

 

 

ПОРЯДОК

використання  коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради

 

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради (далі - кошти на виконання доручень виборців; обласна рада) у рамках реалізації заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській  області на 2022 - 2024 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 203-VIII.

2.  Кошти на виконання доручень виборців можуть бути використані шляхом:

- розподілу субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (далі -  Розподіл субвенції; субвенція), що затверджується рішенням обласної ради за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку, з наступним внесенням змін до обласного бюджету Харківської області на відповідний рік;

- розподілу коштів обласного бюджету структурним підрозділам Харківської обласної державної адміністрації (головним розпорядникам коштів) (далі -  Розподіл коштів), що затверджується рішенням обласної ради за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку, з наступним внесенням змін до обласного бюджету Харківської області на відповідний рік.

2.1. Кошти на виконання доручень виборців розподіляються пропорційно до загальної кількості депутатів обласної ради в межах річних обсягів, затверджених рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік на виконання відповідних заходів Програми, і використовуються за пропозиціями депутатів обласної ради.

3.   Депутат обласної ради, з урахуванням затвердженого обласною радою обсягу коштів в рамках реалізації  Програми та  бюджетних асигнувань у відповідному році, визначає напрям використання коштів і погоджує оформлені належним чином відповідною сільською, селищною, міською радою (далі - місцева рада) або відповідним структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації Пропозиції за формами, визначеними у додатках 3 або 4 до цього Порядку відповідно.

4. Кошти на виконання доручень виборців, розподілені як субвенція, використовуються визначеними головними розпорядниками бюджетних коштів відповідного рівня за такими напрямами:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

- вжиття заходів з енергоефективності та енергозбереження;

- виготовлення проєктно–кошторисної документації, проведення поточного та капітального ремонтів об’єктів;

- проведення благоустрою населених пунктів територіальних громад.

5. Кошти на виконання доручень виборців, розподілені структурним підрозділам Харківської обласної державної адміністрації як головним розпорядникам коштів на оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, закладів, установ, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, використовуються за такими напрямами:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та  інвентарю;

- вжиття заходів з енергоефективності та енергозбереження;

- виготовлення проєктно–кошторисної документації, проведення поточного та капітального ремонтів об`єктів.

6. Кошти на виконання доручень виборців враховуються в дохідній та видатковій частинах відповідних місцевих бюджетів за відповідними кодами класифікації доходів та видатків у обсягах, затверджених в установленому порядку рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

7. Згідно із визначеним депутатом обласної ради напрямом використання коштів на виконання доручень виборців відповідною місцевою радою або структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації  оформлюються Пропозиції, які надаються до обласної ради разом із супровідним листом.

8. Збір та узагальнення зазначених Пропозицій та підготовка проєкту рішення обласної ради про затвердження Розподілу субвенції та Розподілу коштів здійснюється структурним підрозділом  виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за територіальний та місцевий розвиток.

9. Проєкт розпису  асигнувань загального та спеціального фондів обласного бюджету відповідно до проєкту рішення обласної ради про затвердження Розподілу субвенції та Розподілу коштів  здійснюється  структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.

9.1. Розподіл субвенції та Розподіл коштів в установленому порядку, відповідно до проєкту розпису асигнувань загального та спеціального фондів обласного бюджету, опрацьовуються структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за  ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, на підставі чого формуються пропозиції та направляються до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації для підготовки відповідного проєкту рішення обласної ради та перерахування коштів з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад або структурним підрозділам Харківської обласної державної адміністрації.

10. У разі зміни напрямів використання коштів на виконання доручень виборців, у межах коштів, виділених відповідній місцевій раді або структурному підрозділу Харківської обласної державної адміністрації, зміни назв проєктів (об’єктів), зміни показників загального та спеціального фондів обласного бюджету або економії коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг, до обласної ради подаються оновлені Пропозиції, погоджені депутатом обласної ради за формами  відповідно до п. 3 цього Порядку, разом із супровідним листом, що має містити обґрунтування необхідних змін.

11. Місцевими радами та структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації за результатами проведення процедур закупівлі подається інформація про використання коштів на виконання доручень виборців, починаючи з ІІ півріччя поточного року, до 5 числа кожного місяця, наступного за звітним.

 Аналіз та узагальнення інформації  здійснюється структурним підрозділом  виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за територіальний та місцевий розвиток.

12. Різниця між профінансованою та використаною сумою коштів  на виконання доручень виборців повертається до обласного бюджету не пізніше 01 грудня поточного року.

13. Звіти про використання коштів на виконання доручень виборців за поточний рік місцевими радами та структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації надаються обласній раді до кінця бюджетного року за формами, визначеними у додатках 5 або 6 до цього Порядку відповідно.