Додаток 1

до Порядку використання  коштів обласного бюджету

на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради,

затвердженого рішенням обласної ради

від 11 березня 2021 року № 85-VІІІ

в редакції рішення обласної ради

від «___» ______2021 року № ___- VІІІ

( __ сесія VІІІ скликання)

 

РОЗПОДІЛ

субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад
на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у _______ році

 

№ з/п

Назва бюджету сільської, селищної, міської територіальної громади

Загаль-ний обсяг  коштів по громадах

(грн)

 

Назва проєкту (об’єкта)

 

Обсяг фінансуван-ня

проєкту (об’єкта)  (грн)

У тому числі:

Прізвище та ініціали депутата обласної ради

загальний 

фонд

(грн)

спеціальний фонд,

у тому числі:

інші субвенції (грн)

на виконання інвестиційних проєктів

 (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

бюджет __________________

територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

обласної ради                                                                                                                                  Оксана МАЛИШЕВА