Додаток 2

до Порядку використання  коштів обласного бюджету

на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради,

затвердженого рішенням обласної ради

від 11 березня 2021 року № 85-VІІІ

в редакції рішення обласної ради

від «___» ______2021 року № ___- VІІІ

( __ сесія VІІІ скликання)

 

РОЗПОДІЛ

коштів обласного бюджету структурним підрозділам Харківської обласної державної адміністрації

(головним розпорядникам коштів)

на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у ________ році

 

№ з/п

Назва

структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації

(головного розпорядника коштів)

Загальний обсяг коштів

по структурних підрозділах

(грн)

 

Назва проєкту (об’єкта)

Обсяг

фінансування проєкту (об’єкта)

 (грн)

У тому числі:

Прізвище та ініціали депутата обласної ради

загальний 

фонд

(грн)

спеціальний фонд

(грн)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Департамент/ управління _______________________ Харківської обласної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

обласної ради                                                                                                                                       Оксана МАЛИШЕВА